MENU

Nyt millionoverskud i DBU

Trods manglende EM-slutrunde og voldgiftssag kommer DBU ud af 2016 med et overskud på 3,2 millioner kroner. Det skyldes blandt andet bedre økonomistyring og øget tilskud fra FIFA.DBU’s økonomi er kommet i balance og er i dag sund og robust.
 
Det viser sig i det regnskab for 2015-2016, som i dag er blevet godkendt af DBU’s bestyrelse. Regnskabet strækker sig fra 1. november 2015 og 14 måneder frem, da DBU i perioden har ændret regnskabsår. Samlet set er der et overskud på 3,2 millioner kroner i perioden. Dermed opfyldes bestyrelsens ambition om som minimum at have et 0-resultat i budgetåret 2015-16.
 
“Regnskabet for 2015/16 udviser et overskud på 3,2 mio. kr. hvilket er tilfredsstillende set i lyset af den manglende kvalifikation til EM2016 og voldgiftssagen mod Spillerforeningen,” lyder det i bestyrelsens beretning. 
 
Med andre ord kommer overskuddet på trods af manglende indtægter fra en EM-kvalifikation og de ekstra omkostninger til Spillerforeningen grundet voldgiftssagen. Til gengæld har der været ekstra tilskud på 2,4 mio. kr. fra FIFA samt ekstra indtægter fra finansielle poster på 2,5 mio. kr. og en generelt stærkere økonomistyring af projekter og aktiviteter i DBU. Samtidig har der været ekstraordinære indtægter fra EM-play off-kampen mod Sverige i november 2015 med udsolgt og hele 36.051 tilskuere i Parken. 
 
DBU’s kasserer, Christian Kofoed, er tilfreds med årets resultat – ikke mindst set i lyset af, at DBU i budgetårene 2013 og 2014 havde et samlet underskud på 14,5 millioner kroner. I regnskabsåret 2014-2015 havde DBU et overskud på 3,2 millioner kroner. 
 
“DBU’s økonomi er kommet i balance og er i dag robust og sund. Vi har fået bedre styr på vores omkostninger og lykkedes med bedre indtjening på flere områder. Det er tilfredsstillende, men der er fortsat brug for fuldt fokus på at øge indtægter fra landsholdet og kommercielle aktiviteter – helst gennem gode sportslige resultater og kvalifikation til VM 2018 - så vi også i 2017 som minimum får et 0-resultat,” siger Christian Kofoed.
 
Også DBU’s direktør, Claus Bretton-Meyer, er tilfreds med årsregnskabet og særligt, at det er lykkedes at få en stabil balance mellem indtægter og udgifter. 
 
“DBU er ikke sat i verden for at tjene mange penge men på at skabe indtægter, som kan investeres i udviklingen af dansk fodbold. Derfor er det altafgørende, at vi har en bedre balance i økonomien, så vi igen kan investere i blandt andet talentudvikling – til glæde for både spillere, klubber og fans,” siger Claus Bretton–Meyer.
 
I marts 2016 besluttede DBU’s bestyrelse at anvende 19 mio. kr. over de næste fire år af DBU’s egenkapital til en ny udviklingspulje, der skal styrke investeringen i udviklingen af dansk fodbold. Udviklingspuljen skal også tilføres penge fra FIFA samt fra eksterne fonde og partnere. Selv efter denne beslutning er DBU’s egenkapital på 134 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Læs DBU’s regnskab HER 
Læs kassererens nyhedsbrev HER 


Log ind