Datatjek i KlubOffice skal hjælpe klubberne

I KlubOffice er netop lanceret det såkaldte "Overblik", som hjælper den enkelte klub med at få et overblik over dens data. Man finder overblikket på forsiden af KlubOffice.


Klik på billedet for at se et eksempel på overblikket.
____________________________________________________________

Har man styr på sin data, gør det hverdagen lettere for klubbens ledelse og trænere. Med andre ord er gode data et sundhedstegn.

- For at hjælpe klubberne med at spotte eventuelle datamangler har vi udviklet et såkaldt "Overblik" i KlubOffice, der giver den enkelte klub et overskueligt overblik over en række af klubbens data. Det giver klublederne muligheden for at højne kvaliteten af deres data,
forklarer DBU's IT-chef, Heidi Lüthje.

Via overblikket kan man klikke sig direkte ind på områder, hvor der er plads til forbedringer og lave ændringerne. F.eks. kan man se, om man har spillere, som har deres spillercertifikat liggende i andre klubber.

Fremtiden er digital - også for fodbolden
Den digitale udvikling i samfundet har også påvirkning på fodboldklubberne, og derfor arbejder DBU IT i samarbejde med lokalunionerne og brugerne hele tiden på at udvikle systemerne.

- Mere og mere bliver lavet digitalt, og det stiller større krav til klubbernes opmærksomhed på data. Samtidig giver gode data os øgede muligheder for at hjælpe klubberne ved at tilbyde dem IT-løsninger, der hjælper dem i hverdagen, og som giver fodbolden nye muligheder - det gælder ikke mindst i breddefodbolden. Derfor vil jeg også opfordre klubberne til at rette fokus mod deres data og opsøge de muligheder, der ligger i de IT-systemer, vi tilbyder, forklarer Heidi Lüthje og fortsætter:

- For en klub kan der være meget at vinde ved at sætte sig lidt ind i mulighederne i de IT-tilbud, vi har. F.eks. kan vi hjælpe dem med smartere kontingentopkrævning, en flottere hjemmeside og koordineringen mellem trænere, spillere og forældre.
 
Hjælpen er nær
Ønsker man som klub hjælp til at optimere sit arbejde med DBU's IT-systemer, eller vil man bare gerne vide mere, er der hjælp at hente i form af support og IT-kurser.

Kontakt lokalunionen for yderligere info og se vores IT-kursustilbud her: IT-kurser


Log ind