Nyt fra formanden - december

Læs DBU formand, Jesper Møller, orientering på nogle af de aktuelle sager og emner i DBU og fodboldens verdenPå et tidspunkt, hvor de fleste er ved at gøre klar til at fejre jul og nytår, vil jeg benytte lejligheden til at takke alle, der har ydet en indsats til gavn for dansk fodbold og de flere hundrede tusindvis af kampe som er blevet afviklet. Lige fra børne- og ungdomskampe til seniorkampe på alle niveauer og for både drenge og piger, samt landskampe i Viborg, Parken, Herning, Horsens, Aalborg, Løgumkloster, Nakskov med videre. Og naturligvis de tusindvis af frivillige ledere uden hvem vi ikke kunne gennemføre vore mange aktiviteter. Tusind tak til jer alle.

FODBOLD
Turneringerne holder vinterpause, og vore landshold har spillet de sidste kampe i 2016. Internationalt er der grund til at fremhæve FC København, som har kvalificeret sig til Europa League i foråret, mens Fortuna Hjørring fortsat er med i Champions League. Stort tillykke med den flotte bedrift, som er til glæde for alle i dansk fodbold. 

SPÆNDENDE EM FORUDE
I 2017 er det 25 år siden, at Danmark vandt EM i Sverige. Mange af os halvældre glemmer aldrig ”Sommeren 92”. Derfor skal vi naturligvis også fejre jubilæet på passende vis, og det gør vi blandt andet med en revanchekamp mod Tyskland. Det bliver dog med de nuværende spillere, så Åge Hareide og holdet får en spændende storkamp på dansk grund mod de regerende verdensmestre, som vi glæder os til at tage imod den 6. juni. Vi glæder os naturligvis også til selve kampen og til at fejre 92-holdet med målscorerne Faxe og Vilfort i spidsen.

Men dermed stopper det jo ikke, for både kvinde- og U21-landsholdet har kvalificeret sig EM slutrunderne i henholdsvis Holland i juli og Polen i juni. Kvinderne er kommet i pulje med Holland, Belgien og Norge og har ifølge landstræner Nils Nielsen gode muligheder for at komme videre fra puljen. Herrerne er kommet i en spændende pulje med Tyskland, Italien og Tjekkiet, og landstræner Niels Frederiksen har sendt stærke signaler om avancement. Det bliver interessant at følge holdenes forberedelser, og så skal vi naturligvis heppe på holdene til EM.

NY NATIONAL SPORTSLIG VISION OG HISTORISKE AFTALER
Som forudset i mit seneste nyhedsbrev traf en enig bestyrelse på sit møde i november en beslutning om en ny National Sportslig Vision, der omfatter en markant investering i spiller- og talentudvikling i alle landets klubber, såvel elite som bredde, og som skal danne fundamentet for fremtidens klub- og landshold. Grundpillerne i visionen er historiske aftaler med henholdsvis Divisionsforeningen og lokalunion-erne, hvor vi rykker tættere på klubberne og placerer opgaver og beslutningskraft de rigtige steder, samtidig med fastholdelse af sammenhængskraft og fællesskab som de bærende værdier. Selvom repræsentantskabsmedlemmerne har været involveret undervejs, er juristerne nu i gang med at kigge på de nødvendige lovforslag til det kommende repræsentantskabsmøde, hvor relevante dele af aftalerne vil komme på dagsordenen. Derudover vil vi i 2017 igangsætte arbejdet med mere detaljeret at få beskrevet visionen i tæt samarbejde med interessenterne.

Læs mere her

ÅRETS REP-MØDE I KORSØR 
Fredag-lørdag den 2-3 marts afholder vi næste repræsentantskabsmøde med temaaften og middag. 
Mødet blev sidste år afholdt i Aalborg og skal denne gang afholdes i Korsør, hvor vi glæder os til at byde jer velkommen på Comwell Korsør. 
Emnet til temamødet melder vi ud efter nytår, hvor der også kommer invitation og praktiske informationer. 

VOLDGIFTSSAG TIL EFTERRETNING 

I slutningen af november kom DIF-Idrættens Højeste Appel-instans med deres kendelse over den uenighed, DBU og Spillerforeningen har haft om de landsholdsaftaler, der blev indgået i marts sidste år. 

Kendelsen gav Spillerforeningen medhold i 3 af 4 forhold og betyder, at DBU skal betale 2,8 mio. kr. ekstra. 

Bestyrelsen har drøftet sagen og har taget kendelsen til efterretning. Nu har vi klare retningslinjer for arbejdet med landsholdsaftalen og samtidig god viden, som vi kan bruge i vores forberedelse af forhandlingerne om de næste landsholdsaftaler, som allerede er i gang. Det arbejde er allerede i fuld gang med en særlig arbejdsgruppe, hvor vi har ekstern bistand fra juristerne Peter Schønning og Morten Langer samt Claus Christensen, økonomidirektør i Silkeborg IF og formand for DBU’s lovgruppe. 

Læs mere her: 


NY EURO2020 PROJEKTLEDER

I forlængelse af den flotte logo-lancering i Den Sorte Diamant har vi nu fundet den projektleder, som skal stå i spidsen for arbejdet med EM slutrunden i 2020. Blandt mange dygtige kandidater blev Lene Kryger Pedersen valgt. Den kommende projektleder er uddannet i event-projektledelse og har blandt andet stået i spidsen for afviklingen af VM i Halvmaraton i København. Lene tiltræder 2. januar 2017 og skal i den første projektperiode arbejde på at få forberedt de landsdækkende tiltag, som skal sikre, at EURO 2020 bliver for hele Danmark.

UENIGHED MED DANSK FODBOLDDOMMER UNION 

Som de fleste vil kunne huske baserer samarbejdet mellem DBU/LU og DFU sig overordnet på den såkaldte 21-punktserklæring, mens samarbejdet mellem lokalunionerne og DFU/dommerklubberne også baserer sig på det såkaldte udmøntnings-notat. Begge dokumenter blev udarbejdet efter dommerkonflikten i 2011, og glædeligvis fungerer samarbejdet på langt de fleste områder tilfredsstillende. Imidlertid har der gennem længere tid været uenighed om forståelsen af punkt 10 i udmøntningsnotatet vedr. dommerpåsætning. Det skal understreges, at uenigheden ikke vedrører turneringskampene i lokalunionerne, men et mindre antal stævne- og oldboys kampe. Trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes at opnå en fælles forståelse, hvorfor DFU har varslet at ville indbringe sagen for en voldgift, så der kan komme en afklaring. 

FLERE KVINDELIGE DOMMERE
Vi arbejder målrettet på at få flere kvinder ind i fodboldens verden. Det gælder både på og udenfor banen. 23/24. januar står FLUs breddedommer-gruppe bag den største landsdækkende satsning nogensinde med henblik på af få flere kvindelige dommere. Der sker i form af en to dages workshop med deltagelse af en bred vifte af interessenter, der vil undersøge mulighederne for at intensivere indsatsen.

ARBEJDE MED REGNSKAB OG BUDGET
Som bekendt besluttede vi på repræsentantskabsmødet at ændre regnskabsår, så vi nu følger kalenderåret.

Vi har derfor de seneste måneder arbejdet dels med afslutningen på indeværende regnskabsår samt budgettet for 2017.

Tallene bekræfter, at DBU’s økonomi er kommet i balance efter flere års underskud. Vi kom ud med et overskud for 14/15 og kan glæde os over, at estimatet for perioden frem til 31/12-16 også viser et mindre overskud. Hertil kommer som bekendt en egenkapital på godt 130 mio. kroner, så vores økonomi er robust.

Bestyrelsen har i lighed med de seneste år besluttet, at også budgettet for 2017 skal udvise et mindre overskud, så økonomien fortsat er i balance. Investeringer i udvikling med videre sker som bekendt hovedsageligt via den nye udviklingspulje, hvor vi har placeret 44 mio. kroner, samt naturligvis via puljerne i henholdsvis bredde- og prof-udvalget.

Vi udsender selvfølgelig på et senere tidspunkt regnskabstal og budget på sædvanlig måde. 

KANDIDATER TIL UEFA OG FIFA 
Nordisk indflydelse er vigtig for at sikre transparens og fokus på de fortsatte reformer i både UEFA og FIFA. I de seks nordiske fodboldforbund er vi enige om at støtte op om to nordiske kandidater til pladser i FIFA Council og UEFA’s eksekutivkomité.

Geir Thorsteinsson, som er formand for det islandske fodboldforbund, stiller op til FIFA Council, mens formanden for det svenske fodboldforbund, Karl-Erik Nilsson, er vores kandidat til UEFA’s eksekutivkomité, hvor Allan Hansen som bekendt stopper efter otte år i komiteen.

Sidstnævnte valg sker ved UEFA’s ordinære kongres i Helsinki den 5. april.

PÅSÆTNING TIL UEFA POSTER

Igen i 2016 har en række personer fungeret i forskellige UEFA funktioner såsom delegeret, dommerobservatør, venue director og teknisk instruktør med flere. Arbejdet skal ses som understøttelse af vores politiske, internationale strategi, hvor det er med til at sikre vigtige kompetencer og netværk til fodbolddanmark. 
Det er nu igen muligt at komme i betragtning, når vi til januar skal påsætte disse funktioner, og som det var tilfældet ved sidste periode ønsker vi at gentage den åbne og transparente indstillingsproces. 
Alle med de nødvendige kompetencer og interesse kan derfor komme i betragtning til disse stillinger ved at udfylde nedenstående skema inden deadline 6. januar.

Læs mere:
Skemaet kan downloades på: 
https://www.dbu.dk/oevrigt_indhold/om_dbu/dbus-sammensaetning/bestyrelsen/nyt_fra_formanden/uefa_poster
Skemaet skal sendes til Kenneth Reeh på reeh@dbu.dk.

SPORTSPOLITIK
DBU har siden sidst været fået omtale i et par sager, hvor de mest aktuelle har været:

- Besøg i Qatar.

Det nordiske initiativ med et besøg i Qatar fik en pæn modtagelse i en række medier og hos organisationer med videre. Initiativet var udtryk for nytænkning, hvorfor de nordiske formænd evaluerede besøget på et møde den 14. december 

Vi tror på, at de nordiske forbund kan gøre en forskel, så vi vælger at fastholde den kritiske dialog. Vi har dog fortsat brug for gode råd, så jeg har allerede indledt dialog med Amnesty, så vi får gode input til de kommende tiltag.

Læs mere
https://www.dbu.dk/nyheder/2016/november/qatar 

- Homofobi i dansk fodbold
Der har været fokus på homofobi i dansk fodbold. DBU’s holdning burde efterhånden være alle bekendt. Vi har nultolerance overfor alle former for diskrimination, hvad enten det angår race, religion og seksualitet med videre. Diskriminerende ytringer kan og bør sanktioneres i henhold til fodboldloven og DBU’s love.

Ikke desto mindre er den nye Kulturminister blevet bedt om at besvare et Folketingsspørgsmål herom, blandt andet foranlediget af en artikel med Mathias ”Zanka” Jørgensen i novemberudgaven af Euroman. Vi har naturligvis bidraget til Ministerens besvarelse og redegjort for såvel holdninger og konkrete initiativer.

Ministeren har i svaret til Folketinget tilkendegivet, at hun finder diskrimination og homofobi uacceptabelt, og i øvrigt med tilfredshed noterer sig, at DBU handler aktivt i forhold til at bekæmpe det.

Kulturministeren fandt dog fornylig også anledning til at kommentere på en udtalelse fra Spillerforeningen, som kunne misforstås i retning af, at man skulle være tilbageholdende med at vise sin homoseksualitet.

Det er tydeligvis vigtigt, at vi med jævne mellemrum gentager vore holdninger, hvorfor jeg i forlængelse af vore tidligere initiativer, hvor vi blandt andet har givet tilladelse til brug af regnbuehjørneflag og tilsvarende regnbuefarvede tifos med inspiration fra engelske Premier League, vil foreslå de relevante udvalg med videre, at vi gennemfører lignende kampagnetiltag med regnbuefarverne i 2017. 

- Agenter og spillerhandler.
Politiken har i de seneste uger bragt en række artikler i serien Football Leaks med fokus på agenters rolle i spillerhandler. FIFA gennemførte i 2014 en deregulering af området, hvorfor DBU i 2015 vedtog et nyt reglement for fodboldagenter efter et kæmpearbejde i lovgruppen. Som medlem af UEFA’s Legal Committe var jeg allerede i 2010 og de efterfølgende år med til at udtrykke bekymring over planerne om deregulering. UEFA stod bag en kritisk henvendelse til FIFA underskrevet af den daværende generalsekretær Infantino. Det kan derfor heller ikke overraske, at samme Infantino nu i sin egenskab af FIFA præsident har givet udtryk for at ville rydde op og styrke kontrollen. DBU ønsker fuldt fokus på transparens og ordentlighed i fodboldens verden, og er derfor om nødvendigt klar til at skærpe reglerne. Men vi kan ikke løse dette alene.  I første omgang vil vi nu lade DBU’s lovgruppe kigge på, om der med baggrund i artiklerne er behov for at justere regelsættet. På internationalt plan vil jeg foreslå, at emnet drøftes på kommende møder i henholdsvis UEFA og FIFA regi.

HISTORISK AFTALE MED DANSKE SPIL

Efter flere års forhandlinger og drøftelser er det lykkedes at indgå en historisk aftale med Danske Spil, der dermed kommer med i rækken af kommercielle partnere for det danske herre-A-landshold i fodbold sammen med Carlsberg, Sportmaster og hummel. Aftalen er blevet til efter rigtigt flot arbejde i DBU A/S og betyder et tæt samarbejde med Danske Spil om en række aktiviteter omkring både A-landsholdet og U21-landsholdet. Stort tillykke til alle!

Læs mere:
www.dbu.dk/Nyheder/2016/November/danskespil_partner 

SPÆNDENDE 2017 FORUDE
Med jul og nytår forude er det også tid til at se ind i det nye år. Her vil jeg særligt hæfte mig ved følgende store projekter og opgaver: 
  • Ny national sportslig vision for dansk fodbold – og dermed implementering af de to nye aftaler med Divisionsforeningen og lokalunionerne. Herunder talentstrategi og fortsat arbejde med talenter i dansk fodbold. 
  • Udvikling af pige- og kvindefodbold, blandt andet med den nye kommission med Helle Thorning-Schmidt som formand. 
  • Politisk kommission kommer med oplæg til ny struktur i den politiske del af dansk fodbold til repræsentantskabsmødet. 
  • Status på DBU som organisation efter de indgåede aftaler og med udgangspunkt i de Strategiske Hovedindsatsområder samt den politiske kommissions oplæg
  • Og hertil kommer selvfølgelig alle de sportslige udfordringer med to EM-slutrunder for kvindelands-holdet og U21, VM-kvalifikation for herre-A-holdet og 350.000 kampe på alle niveauer og alle alders-grupper landet over. 
  • Udrulningen af EURO 2020 til hele Danmark.
  • Samt fortsat fokus på etablering af velfærdsalliancer i de 98 kommuner og besøg i de 1600 klubber.

Jeg glæder mig allerede. Tak for opbakningen. Vi ses derude! Indtil da en rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle og jeres familier. 

Venlig Hilsen

Jesper Møller
Formand, DBU

 

Formandens kalender 19/11-21/12 2016

20/11

Nordisk besøg i Doha, Qatar

21/11

Nordisk besøg i Doha, Qatar
22/11 Nordisk besøg i Doha, Qatar 
23/11 Nordisk besøg i Doha, Qatar
25/11 Møde med Anders Hørsholt i Parken
25/11 Møde med Per Nylykke i kulturministeriet
25/11 Telefonmøde med næstformændene
26/11 Bestyrelsesmøde i Brøndby 
28/11 Møde med Claus B.M. i Middelfart
28/11 Møde med DFU i Brædstrup 
28/11 DBU Jylland Region 3 Årsmøde 
30/11 Møde med borgmesteren og klubberne på Bornholm, Allinge 
01/12 U21 EM-lodtrækning i Krakow 
13/12 Nordiske formænd i København 
14/12 Nordiske formænd i København 
20/12 Møde med Niels Nygaard i København 
20/12 Møde med Amnesty International i København 
21/12 Interview med Politiken i København
Log ind