FC København sanktioneres for romerlys-hyldest

Fodboldens disciplinærinstans har valgt at idømme københavnerklubben en bøde på 10.000 kroner for en hyldest af fansenes brug af ulovlig pyroteknik. Klubbens forsvarsspiller Mathias ”Zanka” Jørgensen modtager i forbindelse med samme sag en advarsel.

Da FC København i november i år mødte FC Porto i Champions League, blev klubbens spillere mødt af en gruppe fans med blandt andet romerlys foran stadion. En video af seancen blev senere delt på klubbens officielle Twitter-profil, og Fodboldens disciplinærinstans har nu valgt at sanktionere FC København med en bøde på 10.000 kroner.

Sagens afgørelse bunder i disciplinærinstansens undersøgelser af forholdene ved stadion, videoen fra FC Københavns Twitter-profil og en redegørelse fra FC København selv.

Fodboldens disciplinærinstans begrunder afgørelsen med, at klubben i deres anvendelse af videoen hylder fansenes modtagelse af holdet også dermed også hylder brugen af ulovlig fyrværkeri, og derved har ”bragt fodbolden i miskredit”, som det forlyder af DBU's love § 30.1 d).
  

Se hele kendelsen her

I august i år blev Viborg FF idømt samme sanktion efter klubben efter en superliga-kamp på deres Facebook-side hyldede fansenes tifo, som også inkluderede brug af romerlys. Du kan læse mere om den sag her.https://www.dbu.dk/nyheder/2016/september/romerlysopslag_sanktioneres  


Mathias ”Zanka” Jørgensen ikendes advarsel


Efter FC Københavns kamp mod FC Porto ytrede FC Københavns forsvarsspiller Mathias ”Zanka” Jørgensen i et interview med DR sig positivt om fansenes brug af romerlys. For udtalelserne har Fodboldens

Disciplinærinstans besluttet, at ”Zanka” idømmes en advarsel, som er sendt til ham via klubben. 

Du kan læse hele kendelsen her
 

FAKTA:

Fodboldens disciplinærinstans: 

  • Består af 5-7 medlemmer, der vælges for et år af gangen
  • Instansens formand og næstformand skal begge være fuldstændig uafhængige af DBU og de herunder hørende organisationer, klubber og tredjemænd. De skal derudover begge have en juridisk kandidateksamen
  • De øvrige 3-5 medlemmer af instansen må ikke samtidig med deres medlemskab af Fodboldens disciplinærinstans sidde i ét eller flere af DBU’s organer, dog med undtagelse af DBU’s repræsentantskab.
  • Medlemmerne vælges på DBU´s årlige repræsentantskabsmøde, hvor de tre klubrepræsentanter typisk vælges efter indstilling fra Divisionsforeningen
  • De nuværende medlemmer af instansen er Jens Hjortskov, formand, Jakob Berger, næstformand, Steven Lustü, Kim Høg Madsen, Stig Pedersen og Jesper HansenLog ind