MENU

Ulovlig spiller koster Hobro tre point

KENDELSE: Fodboldens Disciplinærinstans har efter 10 dages skriftvekslen mellem klubberne Hobro og AGF nu afgjort sagen om Hobros brug af Adama Tamboura i Superligakampen mellem Hobro og AGF 11. september. Kendelsen betyder, at Hobro IK taberdømmes 0-3.

Efter at sagen om Hobros brug af Adama Tamboura i superligakampen mod AGF den 11. september gik fra at være en ren tilståelsessag (Hobro) til en protestsag (AGF), har Fodboldens Disciplinærinstans efter 10 dages skriftvekslen mellem de to involverede klubber nu behandlet sagen.

Disciplinærinstansen er kommet med sin kendelse, der lyder som følger:

”Resultatet af kampen mellem Hobro IK og AGF, spillet på DS Arena den 11. september 2015, ændres, således at Hobro anses som taber og AGF anses for vinder af kampen med cifrene 0-3.”

Baggrunden for kendelsen er ifølge Poul Gade, næstformand i Fodboldens Disciplinærinstans, at man i Fodboldens Disciplinærinstans ikke har fundet noget juridisk grundlag for at fravige den normale sanktion ved manglende spilleberettigelse, som er angivet i propositionernes § 36, stk. 2, jf. DBUs love § 30, nr. 7.

”Det er og bliver klubbens ansvar, at de spillere der er på banen er spilleberettigede. Vi har nøje vurderet Hobros argumenter for at lade resultatet på banen stå ved magt, men der var enighed i Fodboldens Disciplinærinstans, om at reglerne er klare på dette punkt og ikke i modstrid med FIFA's regler," siger Poul Gade og fortsætter:

”Der var også enighed om at der foreligger en fast praksis for at resultatet af at bruge en spiller i strid med reglerne om spilleberettigelse er at ændre kampens resultat til 0-3. Vi skal behandle lige tilfælde lige, og det har været afgørende for os,” konkluderer Poul Gade.

Kendelsen kan inden 14 dage indbringes for DBUs Appeludvalg og Fodboldens disciplinærinstans eller sekretariatet ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Se den opdaterede stillingen i Alka Superligaen her

Se den fulde kendelse her


Log ind