MENU

Ny strategi for klubudvikling

DBU har med klubrådgiverordningen fokus på udvikling af de danske fodboldklubber. Foreløbigt har ca. 1200 klubber haft besøg af en rådgiver, der tager afsæt i fire strategiske indsatsområder, når hver enkelt klub analyseres ud fra individuelle forhold


Valby BK er en af de 1200 klubber som har haft besøg af en DBU Klubrådgiver siden ordningen blev indført i 2014. Foto: Max Mestour.

Ca. 1200 ud af 1653 fodboldklubber på landsplan har, siden etableringen af klubrådgiveordningen i 2014, haft besøg af en klubrådgiver, som har vurderet klubben med henblik på hvordan man forsat kan udvikle foreningskulturen i fremtiden. Formålet med de indledende møder mellem klubber og klubrådgivere har været at kigge på hver enkelt klub ud fra fire strategiske indsatsområder: Sportslige udfordringer, økonomiske udfordringer, organisatoriske udfordringer og faciliteter. Arbejdet med de strategiske indsatsområder skal give klubrådgiverne indsigt i den enkelte klubs behov og derfra skal klub og rådgiver i fællesskab lave en udviklingsplan:

-Det er afgørende for at vi bedst kan hjælpe den enkelte klub, at vi sammen med klubben finder ud af hvilke udfordringer og muligheder klubben står overfor. En fodboldklub er ikke bare en fodboldklub. Den er kendetegnet ved de ofte mange frivillige ledere og trænere, der sætter retning for udviklingen, og den kultur og de værdier der knytter sig til klubben, ligesom faciliteter, medlemsfordeling og meget andet medvirker til at differentiere klubberne fra hinanden. Præcist derfor er det vigtigt at vi går i dybden med hvert enkelte klub, siger Breddechef i DBU Steen Jørgensen.

Klub møder klubrådgiver

En af de mange klubber, der har haft besøg af en klubrådgiver er Valby BK. Valby-klubben er de senere år kommet på ret kurs, og har opbygget en velfungerende seniorafdeling samt fået børnehold på drengesiden. Klubben er gået fra 5 til mere end 100 drengespillere på blot 3 år. Næste målsætning for klubben er at få børnefodbold for piger, og på længere sigt at få opbygget en ungdomsafdeling, der kan blive et attraktivt tilbud til de unge, der træder ind i seniortilværelsen.

For at nå målsætningen om pige- og ungdomsfodbold er det nødvendigt at prioritere arbejdsopgaver, få rekrutteret flere frivillige og få udarbejdet nogle tydelige opgavebeskrivelser. Valby BK håber at sparring med en klubrådgiver og fokus på de organisatoriske udfordringer kan lette den proces: 

-Konceptet med en klubrådgiver falder i god tråd med der, hvor vi er som klub. Vi vil gerne udvikle klubben yderligere, og det er positivt, at vi nu kan få råd og vejledning på bestyrelsesniveau. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis der allerede er metoder og koncepter, som vi kan gøre brug af, siger bestyrelsesmedlem og ungdomsformand Martin Sørensen fra Valby BK.

Alle klubber er forskellige

For Klubrådgiver Richard Andersen er det afgørende at klubberne tager udgangspunkt i de strategiske indsatsområder og er gode til at prioritere hvad som er vigtigst for dem:

-Der er ikke to klubber som ligner hinanden, men ved at tage udgangspunkt i de strategiske indsatsområder, har vi en mulighed for at hjælpe klubberne ud fra deres behov. Her er det afgørende at klubberne kan prioritere, for man kan ikke det hele på én gang, siger Richard Andersen, der er Klubrådgiver i DBU København.     

Fra årsskiftet tager klubrådgiverarbejdet en anden vinkel, når der bliver iværksat længerevarende klubudviklingsforløb i op mod 200 fodboldklubber. Dette skal sikre tid til at komme i dybden med reel klubudvikling, og dermed medvirke til at få skabt et endnu bedre fundament for en langsigtet udvikling og dermed større bæredygtighed som resultat af indsatsen, fortæller Breddechef i DBU Steen Jørgensen.

Log ind