MENU

Ny klub i et nyt land

Når spillere under 18 år skifter klub på tværs af landegrænser, har FIFA særlige regler, som også gælder for almindelige breddeklubber. Få et overblik her.FIFA's minor-regler er til for at beskytte mindreårige, når de skifter til en ny klub i et andet land. Foto: www.fodboldbilleder.dk


Har din klub erfaring med at tage imod en mindreårig spiller fra et andet land? Så har du måske hørt om Det Internationale Fodboldforbunds (FIFA) såkaldte minor-regler. Regelsættet er til for at sikre børn og unge under 18 år ordentlige forhold i forbindelse med internationalt klubskifte.

FIFA vedtog reglerne i 2008 på grund af et behov for regulering i forbindelse med internationale klubskifter, der involverede helt unge spillere. 

Minor-reglerne tjener grundlæggende to formål:

  • For det første vil FIFA sikre stabile trænings- og uddannelsesmiljøer for mindreårige spillere.
  • Og for det andet ønsker forbundet at forhindre gentagelser af tidligere tiders sager, hvor prestige og økonomi er blevet vægtet højere end hensyn til barnets bedste.

Reglerne i korte træk

FIFA’s regler betyder, at det altid kræver en særlig godkendelse, når en spiller under 18 år skifter klub på tværs af landegrænser og ønsker at spille officielle kampe. Som hovedregel tillader FIFA nemlig ikke, at der overføres spillercertifikater for spillere under 18 år ved internationale klubskifter, og det gælder både professionelle og amatører.

Modtagerklubben skal ansøge FIFA om godkendelse af spilleren. Det kræver dokumentation for spillerens situation, som FIFA vurderer ud fra en række mulige undtagelser fra reglen (se nedenfor).

Spillere under 10 år kan blive spilleberettiget uden, at FIFA skal godkende overførslen af spillercertifikatet. Men på grund af en stigning i antallet af klubskifter, der involverer helt unge spillere (også spillere under 10 år), er de nationale forbund, herunder DBU, forpligtede til at sikre, at klubskiftet ikke går på kompromis med barnets bedste.

Eksempler på tilfælde, der kræver godkendelse

Et eksempel på et internationalt klubskifte, der kræver særlig godkendelse, kan være en udvekslingsstuderende på 17 år, der tager 10. klasse i Danmark og ønsker at spille fodbold i sin fritid. Spilleren må først deltage i officielle kampe, når FIFA har godkendt vedkommende, og spillercertifikatet der efter er blevet overført.

Der kan også være eksempler på, at spillere kan undtages fra minor-reglen i grænseområder som for eksempel i Sønderjylland tæt på den tyske grænse. Hvis en spiller finder en ny klub i nabolandet, kræver det en officiel godkendelse fra FIFA – selv om afstandene i sådan et tilfælde kan være ganske korte.

Det er altid tilladt at træne med

Minor-reglerne gælder udelukkende i forbindelse med officielle kampe; i dansk sammenhæng vil det sige turneringskampe arrangeret af DBU. Det betyder, at en udenlandsk spiller under 18 år altid kan træne i en ny klub i et andet land. Spilleren må også gerne deltage i træningskampe og lignende, men kampe på turneringsplan må spilleren altså vente med til FIFA’s eventuelle godkendelse af klubbens ansøgning.

Nogle klubber oplever desværre en langsom og noget bureaukratisk proces i forbindelse med FIFA’s behandling af en ansøgning. Men hos DBU Jura og Turneringer, der rådgiver klubber om minor-reglerne, understreger man, at reglerne er nødvendige for at beskytte unge spillere.

- Et internationalt klubskifte må ikke tilsidesætte hensyn til barnets bedste, hvilket der desværre er set eksempler på. Vi har stor forståelse for, at FIFA’s regler kan virke bureaukratiske, men jeg oplever, at FIFA er meget bevidste om det. Deres store udfordring er at lave regler, der fungerer på verdensplan og i forskelligartede sager, siger Jes Christian Fisker, der er advokatfuldmægtig hos DBU Jura og Turneringer og fortsætter:

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at sagsbehandlingstiden bliver så kort som muligt, men den kan desværre være op imod to måneder eller endda mere. Det afhænger meget af, om FIFA modtager tilstrækkelige informationer fra start.

Ansøgning? Kontakt DBU Jura og Turneringer

Hvis din klub skal udarbejde en ansøgning, eller hvis I er tvivl, om FIFA’s regler gør sig gældende i et specifikt tilfælde, skal I kontakte DBU Jura og Turneringer, som rådgiver om FIFA’s regler for spillere under 18 år.

Overblik over regler og undtagelser

FIFA’s hovedregel (beskrevet i ”Regulations on the Status and Transfer of Players” artikel 19, anneks 2) siger, at der ved internationale klubskifter ikke må overføres spillercertifikater for spillere under 18 år.

FIFA tillader kun internationale klubskifter for spillere under 18 år i særlige tilfælde. Den nye klub skal ansøge om godkendelse og stille dokumentation for spillerens omstændigheder til rådighed, og FIFA vurderer så ansøgningen ud fra et kriterium om, at klubskiftet ikke må tilsidesætte hensyn til barnets bedste.
I følgende tilfælde kan FIFA lave undtagelser fra hovedreglen:
Spillerens forældre flytter af ikke-fodboldmæssige årsager til landet, hvor den nye klub ligger. For eksempel gør undtagelsen sig gældende, hvis spillerens forældre får nyt arbejde.
Spilleren er mellem 16 og 18 år og skifter klub inden for EU eller EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejde). Den nye klub skal i ansøgningen til FIFA blandt andet dokumentere, at spilleren bliver tilbudt passende fodbolduddannelse/-træning, passende skolegang (for eksempel undervisning i det nye lands sprog) og optimale boligforhold (herunder en kontaktperson i klubben eller på skolen).
Spilleren og klubben har hjemme maksimalt 50 kilometer på hver sin side af den samme grænse, og spilleren skal efter klubskiftet fortsat bo hjemme.
Spilleren har levet uafbrudt i minimum fem år i det land, hvor han/hun ønsker at blive spilleberettiget. Denne undtagelse gælder ikke ved internationalt klubskifte men udelukkende ved såkaldte ”first registrations of foreign minors”, hvilket vil sige, at spilleren aldrig tidligere i noget land har været spilleberettiget.

Bemærk at de beskrevne undtagelser ikke gælder for studerende, udvekslingsstuderende, flygtninge og lignende personer under 18 år. Klubben skal i de tilfælde indsende en anden type ansøgning til FIFA.

Mere information

Læs mere i DBU’s vejledning her  

Samme sted finder du et eksempel på en samling dokumenter, der har været vedlagt i en ansøgning, som FIFA har godkendt.


Log ind