MENU

Hobro-sag afgøres i denne måned

Sagen om Hobros brug af Adama Tamboura i superligakampen mod AGF forventes afgjort inden udgangen af september


foto: fodboldbilleder.dk


Sagen om Hobros brug af Adama Tamboura i superligakampen mod AGF gik tidligere på ugen fra at være en ren tilståelsessag (Hobro) til en protestsag (AGF), hvilket medfører, at klubberne skal have mulighed for at komme til orde. Derfor forventes afgørelsen af falde inden udgangen af måneden.
 
”Protesten er blevet forelagt Hobro, som er kommet med sin redegørelse, som derefter skal sendes til AGF, således at de kan komme med eventuelle supplerende bemærkninger. Sådan skriftveksles sager for de disciplinære organer, indtil begge parter ikke har mere at tilføje. Kun i sager af hastende karakter eller tilståelsessager træffes afgørelserne hurtigere. Når sagen er fuldt oplyst bliver den overdraget til afgørelse af Fodboldens Disciplinærinstans.” siger Henrik Andersen, sekretær for Fodbolden Disciplinærinstans.
 
Mens sagen behandles vil der ikke være yderligere kommentarer fra hverken Fodboldens Disciplinærinstans eller sekretariatet.


Log ind