MENU

Ingen sanktion mod Zanka og Jørgensen

Med to forskellige begrundelser bliver hverken Mathias Zanka Jørgensen eller Nicolai Jørgensen idømt en sanktion efter søndagen Superligakamp mod Randers.


Søndagens sene Superligaopgør mellem Randers og FC København bød på tre mål, en hjemmesejr og en masse dramatik – heriblandt to episoder, som involverede FCK-spillerne Mathias ”Zanka” Jørgensen og Nicolai Jørgensen, som Fodboldens Disciplinærinstans efterfølgende ønskede at undersøge nærmere.

Instansen bad kampens dommer Michael Johansen om en redegørelse, hvoraf det fremgår, at dommerkvartetten så og vurderede situationen, hvor Mathias ”Zanka” Jørgensen var involveret:

I sin redegørelse skriver Michael Johansen, at han i kampen skønnede, ”at efter der er fløjtet for off side til FCK, forsøger MZJ at gribe bolden i den naturlige spilstandsning med sin højre hånd. I samme sekund kolliderer Kasper Fisker (Randers) i høj fart ind i MZJ, som i refleks beskytter sig selv med højre arm, der rammer Randers-spilleren i hovedet/nakken. Årsagen til kollisionen blev i kampen skønnet til at være Randers-spillerens egen, og trioen vurderede, at det dermed var et uundgåeligt tilfældigt sammenstød i en spilstandsning.”

Jævnfør 1i1a i de disciplinære bestemmelser er dette ensbetydende med, at Fodboldens Disciplinærinstans ikke har mulighed for at behandle episoden.

Tidligere i kampen var Kasper Fisker impliceret i en anden batalje. Denne gang med Nicolai Jørgensen, hvor det af Michael Johansens indberetning fremgår, at hverken han eller linjedommeren så selve episoden. 

Efter at have analyseret Nicolai Jørgensens spark, er det Fodboldens Disciplinærinstans’ vurdering, at der jævnfør de disciplinære bestemmelser 1i1a ikke er tale om en ”forseelse, hvor en spiller udsætter en modspiller for fare, eller som i øvrigt er udtryk for en adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig eller voldsom.”

På den baggrund har Fodboldens Disciplinærinstans besluttet ikke at behandle de to episoder.
 
Baggrund

De disciplinære bestemmelser er vedtaget af DBU´s bestyrelse.

Bestemmelserne gennemgik en større revision af DBU´s bestyrelse i 2009 for så vidt angår brugen af TV-optagelser. Her blev brugen af TV-optagelser - i enighed med klubberne - begrænset til tilfælde, hvor dommeren ikke har observeret episoden (med undtagelse af episoder, hvor der er tale om at bringe spillet i miskredit). Dette udgangspunkt er ikke siden blevet ændret.

For at sikre gennemsigtighed overfor klubberne bliver de disciplinære bestemmelser med mellemrum suppleret med retningslinjer, der indeholder information til klubberne om, hvorledes Fodboldens Disciplinærinstans vil anvende bestemmelserne i de mest almindelige typer af sager. Senest i sommeren 2014, hvor man i retningslinjerne fastslog, at Fodboldens Disciplinærinstans fortsat vil være tilbageholdende med at gribe ind… ”alene på baggrund af TV-billeder….   Det er de mere alvorlige tilfælde, der f.eks. kan medføre risiko for spillerens helbred, eller som er udtryk for utilbørlig optræden, man ønsker at sanktionere….”

På den baggrund er det ikke intentionen, at instansen vil åbne sager om enhver overtrædelse af fodboldlovene, der måske kunne påtales efterfølgende. Dermed er det heller ikke givet, at en forseelse, som en dommer efterfølgende via TV-billeder vurderer kunne have medført en udvisning, automatisk medfører, at Fodboldens Disciplinærinstans tager sagen op af egen drift.

Disciplinærinstansen opererer udelukkede indenfor rammerne af disciplinære bestemmelser, der definerer hvilke typer sager, der kan behandles/tages op af egen drift. 

Læs mere

De disciplinære bestemmelser afsnit 1i:
1) Dommerens beslutninger omkring selve spillet (eksempelvis tildeling af gule kort, frispark, straffespark, mål, off side m.v.) er endelige og kan ikke ændres på baggrund af TV-optagelser. 

Dog kan Fodboldens Disciplinærinstans efter en klage eller af egen drift, evt. ved anvendelse af TV-optagelser som supplerende bevisførelse, undtagelsesvis vælge at: 
a. Sagsbehandle situationer/episoder, som dommeren, linjedommerne eller 4. dommeren ikke har set og vurderet under kampen, og som indebærer en forseelse, hvor en spiller udsætter en modspiller for fare, eller som i øvrigt er udtryk for en adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig eller voldsom.

b. Sagsbehandle episoder og situationer hvor en spiller, træner eller leder i særlig grad bringer spillet i miskredit.

c. Sagsbehandle episoder og situationer, hvor det tydeligt kan dokumenteres, at en spiller fejlagtigt er blevet straffet for en forseelse, der er begået af en anden spiller fra samme hold (forseelser, der medfører advarsel eller udvisning).

d. Forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning. 
Før disciplinærinstansen træffer afgørelse, skal instansen (medmindre særlige forhold gør sig gældende), indhente en indstilling fra kampens dommer. Instansen kan desuden indhente en udtalelse fra den eller de berørte parter. De pågældende skal have mulighed for at gøre sig bekendt med eventuelle TV-optagelser af episoden.

De disciplinære bestemmelser:


   

Log ind