MENU

Dansk kvindefodbold har brug for dig

DBU og lokalunionerne sætter i november fokus på fremtidens pige- og kvindefodbold ved to lokale seminarer målrettet alle trænere og ledere med interesse for sporten.Masser af piger og kvinder er begyndt at spille fodbold. det giver de danske fodboldklubber masser af nye muligheder - OG udfordringer. Foto: www.fodboldbilleder.dk.De strømmer ind i klubberne – pigerne og kvinderne.

Stadig rigtig mange piger og kvinder strømmer il dansk fodbold. Det betyder både flere muligheder, men også et stigende antal udfordringer for de mange danske fodboldklubber, der udbyder pige- og kvindefodbold. Det giver bedre muligheder for fastholdelse men også ofte udfordringer, når det kommer til organisation, trænere og ikke mindst økonomien.

Derfor har man også fra DBU’s side valgt at afholde to lokale seminarer i november som en afledning af den nationale kvindekonference, der blev afholdt i januar 2014. Her var et tydeligt ønske fra deltagerne, at man også lokalt kunne arbejde mere uddybende med både muligheder og udfordringer – og samtidig skabe en lokal forankring.

”Vi oplever i høj grad, at der på både træner- og ledersiden bliver taget rigtig godt imod de mange nye pigehold, der dukker op i vores klubber som et resultat at den store succes i pigefodbolden i de senere år. Men det er vigtigt, at klubberne er klar til at håndtere både muligheder, men også udfordringer, som de mange nye medlemmer giver – både på ungdoms- og seniorniveau,” siger Michael Juul, der til dagligt sidder i DBU Sjælland er én af kræfterne bag de to kommende seminarer.

Det er projektet ’Vision 2020’, der faciliterer de to seminarer – et projekt, der gennem øgede ressourcer og aktiviteter sætter fokus på dansk pige og kvindefodbold – fra bredde til elite.

Se mere om Vision 2020 her

Diskussioner og konkrete inputs

Hvordan sikrer vi, at dansk pige- og kvindefodbold er endnu bedre rustet i fremtiden? Hvordan løser vi udfordringerne, og hvilke redskaber kan klubberne tage med hjem og implementere nu og her?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som både deltagere og oplægsholdere skal forsøge at finde svar på i løbet af dagen.

Programmet vil i høj grad bestå af en løbende involvering og debat af deltagere og oplægsholdere - herunder den danske kvindelandstræner, Nils Nielsen, der vil arbejde med sjov og udviklende træning for piger samt DBU’s administrerende direktør Claus Bretton-Meyer, der vil sætte fokus på de aktuelle ledelsesudfordringer, i klubberne.

Diskussioner, der gerne skulle munde ud i konkrete inputs:

”Vi håber selvfølgelig, at vi til de to seminarer kommer videre end blot at tale om tingene, men at vi også sikrer nogle konkrete inputs og resultater, som både vi i DBU og i klubberne kan arbejde videre med. Vi vil gerne understrege, at videreudviklingen af pige- og kvindefodbolden er et fælles projekt og ikke noget, vi kan gøre i DBU alene,” slutter Michael Juul.

Datoerne for to lokale seminarer er fastlagt til 29. november i Middelfart på Fyn og den 30. november i Fodboldens Hus i Brøndby. Pris for deltagelse er 350 kr., og tilmeldingsfrist er mandag den 24. november.

Se program og tilmelding på www.dbu.dk/vision2020

Log ind