MENU

DBU stiller forhandlinger med landsholdsspillere i bero

Som konsekvens af den varslede konflikt mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen stiller DBU forhandlingerne om forlængelse af landsholdsaftalen med landsholdsspillerne i bero for at afvente resultatet af Divisionsforeningens og Spillerforeningens forhandlinger.Onsdag den 28. marts opsagde Divisionsforeningen den gældende overenskomst med Spillerforeningen, og afsendte som konsekvens heraf et konfliktvarsel.

Ifølge Divisionsforeningen er den nuværende overenskomst utidssvarende og giver anledning til forskellige fortolkninger og dermed utilsigtede problemstillinger. I stedet ønsker Divisionsforeningen en tidsvarende, klart formuleret og kortfattet overenskomst.

Mandag den 2. juni blev der afholdt møde i udvalget for professionel fodbold og efterfølgende i DBU’s forretningsudvalg, hvor man diskuterede den varslede konflikt og herunder de sideløbende forhandlinger, som DBU havde planlagt med landsholdsspillerne om en forlængelse af landsholdsaftalen.

”DBU har to medlemmer. Divisionsforeningen - og dermed vores eliteklubber - og vores lokalunioner. Derfor er det naturligt for os at bakke op omkring Divisionsforeningen, når det kommer til en konfliktsituation. Samtidig er det vores opfattelse, at sideløbende møder med Spillerforeninger vedrørende forlængelse af landsholdsaftalen ville kunne opfattes, som om DBU tager Spillerforeningens parti, hvilket vi synes er uhensigtsmæssigt,” siger DBU’s formand, Jesper Møller, der som konsekvens sætter forhandlingerne om en forlængelse af landsholdsaftalen i bero.

”Det naturlige for os er at afvente resultatet af forhandlingerne mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, og i mellemtiden, synes vi, det tjener alle bedst, såfremt den proces færdiggøres, før vi kan gå videre med de forhandlinger, vi har med landsholdsspillerne,” fastslår Jesper Møller.

”Jeg føler mig dog overbevist om, at begge parter i sagen vil arbejde hårdt og målrettet mod en løsning af konflikten, så vi i fællesskab kan fortsætte den positive udvikling af dansk fodbold, som vi ser i øjeblikket,” slutter Jesper Møller.

Log ind