MENU

Brøndby idømt bøde på 35.000 kroner

Brug af pyroteknik og kastede lighter mod linjedommer i FC København-Brøndby kampen 4. maj var Brøndbys fjerde udebaneindberetning i indeværende sæson, hvilket resulterede i en bøde på 35.000 kroner, mens FC København slap med en advarsel, da indberetningen var klubbens første hjemmebaneforseelse i sæsonen.

FC København - Brøndby IF, Parken 5. maj 2014

Der blev antændt godt 80 romerlys før og under kampen FC København - Brøndby i maj måned. Foto: www.fodboldbilleder.dk 

Søndag den 4. maj 2014 blev superligakampen FC København – Brøndby IF spillet i Parken, København.

I dommer Jakob Kehlets indberetning efter kampen fremgår det blandt andet, at der før og under kampen blev affyret mere end 80 romerlys i Brøndbys fanafsnit, hvoraf et kom ind på banen, og at der også blev kastet en lighter på linjedommerne. Tilsvarende blev der affyret en røgbombe i FC Københavns fanafsnit, og fra samme afsnit blev der i slutningen af kampen set en grøn laser pointer mod BIF spillere.

På den baggrund har Fodboldens Disciplinærinstans behandlet indberetningen. I henhold til reglerne i Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions blev Brøndby pålagt objektivt udebaneansvar, da forseelserne skete fra det afsnit, der var forbeholdt Brøndby IF’s tilskuere, og som det ikke uden videre var muligt for udefrakommende tilskuere, at tiltvinge sig adgang til. 

Instansen fandt det godtgjort, at det var de tilskuere Brøndby IF havde ansvaret for i det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af FC København, der antændte pyroteknik og kastede et af disse på banen, samt kastede en lighter på linjedommeren.

Da der var tale om et fjerdegangstilfælde fastsatte Fodboldens Disciplinærudvalg bødens størrelse til 35.000 kroner jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.

Fodboldens disciplinærinstans har ligeledes pålagt FC København ansvaret for den antændte røgbombe og det anvendt laserlys mod Brøndbys spillere fra klubbens fanafsnit. Da der var tale om klubbens første hjemmebaneindberetning i år blev forseelserne takseret til en advarsel.

Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Kim Høg Madsen og Steven Lustü har deltaget i sagernes behandling.

Afgørelse mod FC København er endelig jf. DBUs Love § 30.6, mens kendelsen mod Brøndby IF, jf. DBU’s Love § 31.3 1), kan ankes til DBU’s appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen.


Læs de fulde kendelser:

Brøndby
FC København

Yderligere:
Disciplinært sagsarkiv


Ikke juridisk bindende:

Nyheder om disciplinære sanktioner er journalistisk bearbejdet. Indholdet og formuleringerne er derfor ikke juridisk bindende og forpligtende i forhold til den omtalte kendelse, og kan derfor ikke bruges ved eventuelle anker eller øvrige sagsanlæg i denne forbindelse. Dertil henviser vi til pågældende vedhæftede/linkede kendelse.

Log ind