MENU

Bolden triller i udsatte boligområder

Over sommeren sætter DBU sammen med række fodboldklubber og deres frivillige gang i DBU’s Get2 Fodboldskoler, der skal styrke fællesskabet i nogle af Danmarks mest udsatte boligområder


Tidligere social- og integrationsministeren, Karen Hækkerup besøgte sidste sommer DBU's Get2 Fodboldskole hos Boldklubben Union

For fjerde år i træk afholdes DBU’s Get2 Fodboldskoler rundt omkring i Danmark. Antallet er siden 2011 steget fra 5 skoler med 350 til 13 skoler med i alt 650 forventede deltagere. Konceptet har nemlig vist sig at være en stor succes.

Styrket foreningsliv
Udover at skabe glæde hos den enkelte deltager, har det nemlig vist sig at, initiativer med forankring i de lokale klubber kan øge idrætsdeltagelsen.  Samtidig bliver flere nydanskere integreret i foreningslivet som trænere for deres børn eller som frivillige ledere i den lokale idrætsforening. Derudover har evalueringerne vist, at vanskeligt stillede børn og unge gennem foreningsidrætten bliver gladere for at gå i skole, klarer sig bedre og får udbygget deres sociale netværk.

Fodbolden tager ansvar
Derfor er man i DBU glad for at være med til at bruge fodbolden aktivt til at gøre en forskel:

”Med det her tilbud giver vi de unge i udsatte boligområder en oplevelse lig 27.000 andre børn.  En fodbold er ligeglad med dit postnummer eller hudfarve. Når vi ved, at vi kan understøtte fællesskabet i nogle af de mest udsatte boligområder i Danmark, med en fodbold som redskab, så skal vi være en aktiv medspiller, sammen med de frivillige og kommunerne,” lyder der fra DBU’s formand Jesper Møller.

Han suppleres af DIF’s formand Niels Nygaard: ”DBU’s Get2 Fodboldskoler er med til at understøtte udviklingen af klubberne i områder, der traditionelt kan have det svært trods de frivilliges store arbejde. Samtidig giver det en fantastisk fodboldoplevelse til nogle børn, der ikke normalt ville være det forundt.  Idrætten kan noget helt særligt, når det kommer til at skabe fællesskab – og det giver os et ansvar, som vi gerne påtager os,”

Aftenfodboldskole og pigefodbold i fokus
Sidste år havde man for første gang piger med på DBU’s Get2 Fodboldskoler. Det har også i år været et prioritet område, og man forventer deltagelse af endnu flere piger.

Særligt for DBU’s Get2 Fodboldskoler i år afholder man forsøgsvist Fodboldskole i Tilst om aftenen. Det sker af hensyn til Ramadanen, der for mange nydanskere kan have betydning for energiniveauet. Ligesom man forsøgsvis afvikler en Fodboldskole i efterårsferien i Slagelse.

Det er i øvrigt første gang, der afholdes DBU’s Get2 Fodboldskole i Tilst, ligesom Kolding og Rishøj er nye områder på listen over afviklingssteder.

DBU’s Get2 Fodboldskoler 2014

Uge 27: HTI (Høje Taastrup), Herning Fremad, TST (Tilst) 
Uge 28: Bk Union (Kbh. NV.) 
Uge 29: IF 92 (Esbjerg)
Uge 32: PDIF (Odense), Værebro Bk (Bagsværd), Hundige Bk, ACFC (Gellerup, Aarhus), Aab og KB 81 (Aalborg),  Rishøj Boldklub (Køge), Kolding – Munkevænget FI 
Uge 42: Slagelse/Ringparken Boligområde 

DBU afholdte i 2013 ti fodboldskoler i udsatte boligområder og har i år øget antallet til 13.

DBU’s Get2 Fodboldskoler er en del af DIF’s Get2Sport projekt, der skal understøtte foreningslivet rundt omkring i Danmark. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

DBU’s Get2 Fodboldskoler følger samme koncept som de gængse fodboldskoler, bortset fra at deltagerne bliver rekrutteret specielt og kun betaler et symbolsk beløb for deltagelse.  


Log ind