Sådan løfter vi kvindefodbolden

Kvindefodbold: FIFA var i weekenden på besøg på Fyn, det samme var DBU og ca. 170 andre deltagere med en interesse for kvindefodbold. Anledningen var en stor kvindefodboldkonference i Nyborg, den første nogensinde af sin slags.

Hotel Storbælt i Nyborg dannede rammen om Kvindefodboldens dag 2014. Målet med dagen var at skabe gode netværk og give inspiration til, hvordan vi løfter niveauet i kvindefodbold. Se hvordan det gik i indslaget her.


Bølgerne gik højt både uden for og inden for søndag på Hotel Storebælt ved stranden i Nyborg.

Mens det dog var det blæsende danske vintervejr, der sørgede for den høje bølgegang uden for hotellets vinduer, var det i stedet emnet ’Kvindefodbold’, der sikrede en stor debat i konferencelokalet indenfor.

Her diskuterede og debatterede nemlig godt 170 deltagere fra hele landet sammen med FIFA, DBU og klubber emnet dansk kvindefodbold. Det var første gang, at DBU afholdt en konference kun med fokus på udviklingen af pige og kvindefodbolden på både bredde- og eliteniveau.

”Vi har i DBU lagt stor vægt på at skabe de rigtige rammer og temaer for at afholde en for os vigtig konference, når det gælder udviklingen af dansk pige- og kvindefodbold, bredde og elite. Jeg er ikke i tvivl om, at jo mere og bedre vi videndeler og netværker på tværs af regionsgrænser og klubber – jo dygtigere bliver vi også. Jeg mener, at hvis vi i Danmark fortsat skal løfte pige- og kvindefodbolden ligger ansvaret både hos os i DBU, i lokalunionerne men bestemt også ude i klubberne,” siger Steen Klingenberg, der sammen med en gruppe bestående af medlemmer fra DBU’s kvindeeliteudvalg, lokalunioner og administration var medarrangør af søndagens konference i Nyborg.

FIFA: Danmark er rigtig godt med
Og der var da bestemt også masser af emner at tage fat på. Dansk pige- og kvindefodbold boomer i de danske fodboldklubber, og opmærksomheden på sporten er støt stigende – både når det gælder i bredden og eliten. Fodbold er ifølge tallene den størst voksende sportsgren i både Danmark og på verdensplan.

Derfor var FIFA også indbudt til at komme med det internationale bud på, hvordan DBU og klubberne kan arbejde endnu mere målrettet med kvindefodbolden:

”Jeg ved, at der arbejdes i Danmark hårdt på at få flere kvinder ind på centrale poster – herunder også trænerposterne. Det er et område, hvor I Danmark kan blive endnu mere målrettet og et potentielt udviklingsområde, der er utrolig vigtig, når det handler om at udvikle pige- og kvindefodbolden. Men generelt er Danmark jo rigtig godt med – og er allerede også en rollemodel for mange andre forbund. Men udvikling kræver viden og man kan altid lære af hinanden – både lokalt men også på tværs af landegrænserne,” sagde Tatjana Haenni, Head of Woman’s Competition i FIFA.

Sammenholdt med sidste sommers danske EM-medaljer, var 2013 det bedste danske år nogensinde for dansk pige-og kvindefodbold. Men det kræver også benhårdt arbejde i både DBU og ude i klubberne at fortsætte den positive udvikling.

En fynsk succes på pigesiden
I Middelfart-klubben MG&BK har man bestemt også mærket, at der er kommet større opmærksomhed om Danmarks største sport for piger under 18 år – noget der også stiller krav til, hvordan successen håndteres.

”Vi oplever i Middelfart en rigtig positiv stemning omkring pige- og kvindefodbolden og kan også mærke, at rigtig mange piger gerne vil spille fodbold, og at flere forældre følger med i kampene fra sidelinjen.  I mine øjne handler det om, at klubberne skal sikre, der også er gode og dygtige trænere til de mange piger, så de ikke ’bare’ kommer ind i klubben men også har lyst til at fortsætte. Så vores største opgave er at løfte trænergerningen på pigesiden. Derudover er struktur og prioritering i klubben også helt afgørende for at kunne sikre det krævede fokus på de mange nye pigemedlemmer.  Det er i hvert fald det, som vi kan se fungerer rigtig godt i min klub, siger Ditte Bjørndal Kristiansen, der er formand for MG&BK’s pige- og kvindeafdeling.

Og dagens fokus på netop inspiration, videndeling, og netværk mellem andre klubber, ledere og trænere er derfor også et rigtig vigtigt skridt, ifølge Ditte Bjørndal Kristiansen.

”Jeg synes, jeg har fået rigtig meget med fra i dag, og der er helt sikkert meget jeg vil gå hjem og tænke over – hvordan kagen skal skæres fremadrettet og få sat os nogle mål. Og så er det jo også interessant at høre om andre tiltag, og hvordan man arbejder på tværs i landet. Det har været en meget inspirerende dag,” slutter Ditte Bjørndal Kristiansen.

Efter planen var søndagens konference i Nyborg den første. Herefter følger også lokale udgaver i slutningen af året, der kan tage fat i emner, der mere målrettet de lokale opgaver og udfordringer.

Der blev diskuteret og noteret flittigt under de fire workshops. Foto: DBU

Log ind