MENU

Ny runde for ansøgning om støtte til multibaner

Nordea-fonden og DBU støtter anlæg af op mod 30 multibaner med 10 millioner kroner fordelt over tre år. Anden ansøgningsrunde er nu sat i gang – med deadline 26. februar 2014.


Anden ansøgningsrunde til 'Nordea-fonden og DBU's Multibanepulje er netop skudt i gang. Foto: Uno Koncept A/S


Drømmer din klub stadig om en multibane, der kan give fodboldspillet helt nye muligheder og sikre en bane til boldspil og andre bevægelsesaktiviteter åretrundt?

Så kan I nu igen ansøge 'Nordea-fonden og DBU's multibanepulje' om støtte til halvdelen af udgiften til en multibane i jeres klub. Anden ansøgningsrunde erstartet og løber indtil 26. februar 2014.

Nordea-fonden uddeler nemlig 10 millioner kroner til anlæg af multibaner i danske fodboldklubber i samarbejde med DBU over en periode på tre år. Puljenfordeles, så der i første ansøgningsrunde i 2013 blev uddelt fire millioner kroner, mens der i 2014 og 2015 uddeles henholdsvis fire og to millionerkroner.

De 10 millioner kroner fra Nordea-fonden, som er øremærket de op mod 30 nye multibaner, dækker godt halvdelen af anlægsomkostningerne. Den anden halvdelskal sikres med delvis egenfinansiering og anden ekstern støtte.

I første ansøgningsrunde modtog Nordea-fonden og DBU hele 68 ansøgninger, hvoraf 12 klubber blev udvalgt til at modtage støtte til en multibane.

De støttede multibaner etableres i fodboldklubber, men de har til hensigt at aktivere hele lokalområdet og skal facilitere mange forskellige boldspil:

”Nordea-fonden er glad for at bane vejen for, at endnu flere får mulighed for at dyrke boldspil og være fysisk aktive året rundt,” siger Henrik LehmannAndersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Han bliver bakket op af Christian Bordinggaard, Fundraiser i DBU:

”Multibaner giver en fantastisk mulighed for at styrke boldspillet og det sociale liv i og omkring fodboldklubben for alle aldersgrupper, så vi glæder ostil, at endnu flere klubber kan få etableret en bane til gavn for hele lokalmiljøet.”


Krav for at opnå støtte

Nordea-fonden og DBU ønsker at støtte multibaner af høj kvalitet, og derfor er der en række krav, som skal opfyldes for at opnå støtte.

Banen skal for eksempel være multifunktionel; det vil sige med mulighed for forskellige boldspil og bevægelsesaktiviteter, den skal måle minimum 13 x 21meter, og der skal være sociale opholdsmuligheder integreret i banens udformning. Se alle banekriterier her.

Der kan ansøges om støtte fra ’Nordea-fonden og DBU’s multibanepulje’ til op til halvdelen af multibanens pris ekskl. moms, dog maksimalt 400.000,- kr. Deter afgørende, at multiarenaerne placeres et sted, hvor der dagligt kommer mange mennesker forbi.

Anden ansøgningsrunde til 'Nordea-fonden og DBU's multibanepulje' løber indtil 26. februar 2014, og klubber vil modtage svar primo april. Klubber ansøgervia en motiveret ansøgning her. 

Der vil også være ansøgningsrunde i 2015.

Se en oversigt over eksisterende multibaner i Danmark her.


Søg om støtte til multibaner

Din klub søger om støtte til en multibane ved at sende en motiveret ansøgning til DBU senest 26. februar 2014.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde:

 • Overblik over placering og vedligeholdelse
 • Klubbens planer for involvering af den lokale skole
 • Klubbens historik vedr. tidligere samarbejde med DBU
 • Klubbens planer for eventuelt at understøtte DBU's Fodbold Fitness
 • En gennemarbejdet og velbeskrevet projektplan
 • Finansieringsplaner
 • Tidsplan for anlæg m.m.
 • Prospekt, der visuelt indikerer den permanente synlighed af Nordea-fonden og DBU’s logoer
 • Der kan ansøges om op mod halvdelen af udgiften til en multibane, dog max. kr. 400.000 ekskl. moms.

Ansøg her

 

Nordea-fonden og DBU's multibaner

Nordea-fonden og DBU's multibanepulje' gav i første ansøgningsrunde støtte til følgende klubber, hvis multibaner nu er under opførelse:

 • LIF – Lystrup Fodbold  
  Multibane som del af større strategi, der skal gøre klubben handicapvenlig. 
 • ORI-Fodbold, Oppe-Sundby / Rørbæk Idrætsforening 
  Multibane som del af større aktivitetsområde for børn, unge og ældre.
 • Saltum Idrætsforening  
  Multibane som del af multiområde, der forbinder idrætsforeningens og skolens arealer.
 • Harlev Idrætsklub  
  Multibane som del af aktivitetsområde med bl.a. parkour, legetårn og interaktiv boldvæg.
 • Boldklubben Vestia  
  Multibane som rekreativt område på Vesterbro, hvor der er et kæmpe behov.
 • Husum Boldklub  
  Multibane som socialt og aktivt mødested i et område med mange etniske minoriteter.
 • Ry Sportsklub  
  Multibane som aktivitetssted og udendørs læringsrum for både sportsklubben og institutioner.
 • Thyholm Idrætsforening  
  Multibane som del af projektet Bevægelsesanlægget Hvidbjerg Stadion.
 • Tørring Idrætsforening
  Multibane som handicapvenligt bevægelsesområde, der også skal medvirke til fastholdelse.
 • Kerteminde Boldklub
  Multibane som del af aktivitetsområde, der også byder på pannabane og fit-station.
 • Odder IGF Fodbold
  Multibane som del af større bevægelsesområde for unge med bl.a. skaterpark. 
 • Skive Idræts Klub
  Multibane som del af Klatreskoven og en multipark, der bl.a. kombinerer boldbaner og skov.

Log ind