MENU

DBU stiler efter 0-resultat i 2015

Efter to år med store million-underskud har DBU’s bestyrelse vedtaget et budget for Regnskabsåret 2015, hvor indtægter og udgifter balancerer.


     
Det skriver Christian Kofoed, kasserer og medlem af DBU’s bestyrelse i et nyhedsbrev, der netop er blevet sendt til de 146 medlemmer i DBU’sRepræsentantskab.

I regnskabsåret 2013 havde DBU et underskud på godt 10 millioner kroner og også det netop afsluttede regnskabsår tegner til et næsten lige så stortunderskud, når der ses bort fra et usædvanligt godt investeringsresultat og ekstraordinære indtægter, forklarer Christian Kofoed. Underskuddet skyldesforskellige forhold – blandt andet lavere kommercielle indtægter og lavere indtægter fra A-landsholdet. Derfor har det været vanskeligere at opnå balancemellem indtægter og udgifter i budgettet for det kommende år.

"Det har derfor været nødvendigt at indrette budgettet efter den nye økonomiske virkelighed. DBU’s bestyrelse har derfor forberedt budgettet for 2014/2015med udgangspunkt i krav om uændret aktivitetsniveau – og et resultat for 2014/2015, der går i nul,” skriver Christian Kofoed i nyhedsbrevet.

For at styrke DBU’s økonomi er der aftalt en række tiltag i organisationen – heriblandt nedlæggelse af stillinger i Kommerciel og Kommunikation samtoutsourcing af grafisk produktion. Samtidig skal der ske budget-forbedringer inden for Fodboldskoler og Skattejagten, mens lavere aktivitet iKvindeklubbernes udviklingsprojekter betyder, at der udbetales penge til støtte af disse udviklingsprojekter.

"En række ønsker om udvidelse af aktivitet niveauet er derfor ikke blevet imødekommet, og det har været nødvendigt for bestyrelsen at prioritere ogfravælge, så der kunne opnås balance mellem indtægter og udgifter,” skriver Christian Kofoed om det nye budgetår.

Læs kassererens nyhedsbrev og se DBU's budget

Log ind