IT licens

Alle medlemsklubber i DBUs lokalunioner bliver årligt opkrævet en IT licens til drift og udvikling af de IT-systemer, der dagligt hjælper fodboldfamilien, herunder IT Klubpakken - KlubOffice, KampKlar og Fodbold app'en

IT-licensen opkræves én gang om året af klubbens lokalunion, og er fastsat ud fra det antal medlemmer, der er indberettet til DIF året forinden, samt et grundbeløb pr. klub. 

DBU Breddes bestyrelse vedtog på sit møde den 9. november 2020 en ændret finansieringsmodel på IT-området, hvilket betyder, at alle danske fodboldklubber, store som små, fra 2021 i grundtakst skal betale kr. 500,- årligt i IT-gebyr samt yderligere et beløb pr. medlem af klubben. Beløbet pr. medlem vil være stigende frem til og med 2023, men grundtaksten på kr. 500,- vil være den samme.

IT-licens 2021-2023:
IT-licens 2021: 500,- pr. klub + 6,75 pr. medlem
IT-licens 2022: 500,- pr. klub + 11,25 pr. medlem
IT-licens 2023: 500,- pr. klub+ 16,00 pr. medlem