Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Jongleringsintro 2

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Boldkontrol
Teknisk træning
1. berøring
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Jongleringsintro 2.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Denne øvelse har 3 step. Eleverne har hver én bold og står med den i hænderne. STEP 1: Eleverne kaster bolden op i luften over hovedhøjde og lander den på jorden. I opspringet trækkes højre ben i en bue hen over bolden uden at røre den, og den gribes. STEP 2: Step 1 gentages nu med venstre ben. STEP 3: Step 1 gentages, men bolden skal ramme jorden to gange, hvor hhv. højre og venstre ben trækkes hen over bolden. PROGRESSION: Øvelsen kan foretages, mens eleverne bevæger sig rundt.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om 1. berøringen. Jonglering er i princippet 1. berøring på 1. berøring. Det opøver elevernes evne til at kontrollere bolden, når den kommer til dem i luften.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Der kan sættes alle mulige ekstra ting på. Eks. berøring med: Hoved, skulder, lår, knæ, hæl, inderside, yderside, vrist osv.

Rekvisitter:
1 bold pr. elev

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Almen udvikling: Ja
Nemt at opsætte, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.