Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 3:1 – ud af skyggen

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Pasninger
Teknisk træning
Pasningsspil
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 3:1 – ud af skyggen.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles kegler op til en firkant på ca. 10x10 meter. Størrelsen på firkanten varierer efter elevernes niveau. Mindre firkant = højere niveau. Der spilles 3 mod 1 med én bold, hvor holdet med 3 elever placerer sig på 3 af de 4 kanter. Eleven i midten skal forsøge at erobre bolden ved at bryde dens bane. Der spilles med så få berøringer, som niveauet på eleverne tillader. Hvis ikke bolden erobres, byttes der mellem eleverne efter 3 minutter.
FOKUS: Eleverne skal hele tiden forsøge at gøre sig spilbare ved at løbe ud af skyggen (det område som eleven i midten dækker for afleveringen bag sig).

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes
:
Det handler om at gøre sig spilbar og dermed give boldholderen bedst mulige betingelser for at slippe sikkert af med bolden. Hvis begge elever uden bold bevæger sig til nærmeste ledige sidelinje, vil boldholderen altid have 2 frie spilmuligheder, hvilket gør det sværere at erobre bolden.
Del formål
: Det handler naturligvis også om det rent tekniske i at aflevere og modtage korrekt.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Større firkant = mere tid på bolden. Samtidig bliver det dog sværere for eleven i midten, hvor det kan blive rigtig hårdt, hvis man aldrig kan fange bolden. Der kan stilles krav til, at man kun må benytte 2 berøringer – eller sågar 1, hvis niveauet er højt.

Rekvisitter
:
4 kegler, 1 bold.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Matematik: Vinkler
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.