Fodbolduddannelse til idrætslærere

DBU byder på to workshops for fagidrætslærere og pædagoger 

Vi har sammensat et uddannelsesforløb bestående af to workshops, som uddanner idrætslærere og pædagoger til at anvende fodbold på måder, der er i tråd med fagidrættens læringsmål for boldspil.

Du vil blive klædt på med viden og færdigheder til at kunne planlægge, afvikle og evaluere fodboldforløb med fokus på samarbejde, motorik, konkurrence eller fysisk træning i boldspil.

Du vil opleve involverende læring med en kombination af teori, praktiske øvelser og fælles refleksioner.

Begge workshops kobler fodboldpraksis med læringsmål, tegn på læring og feedback.

Workshop 1 
Introduktion til fodbold i folkeskolens fagidræt

-Kan afvikles på tværs af skoler
-Idrætslærerne er selv medier på dagen i de praktiske forløb
-Workshop 1 afsluttes med at kursisterne vælger ét af DBU’s fire temaer til Workshop 2, som afvikles med en idrætsklasse på egen skole.

Varighed: Fem timer.

Workshop 2
Best practice med idrætshold på egen skole

-Idrætslærere og DBU-underviser afvikler i fællesskab en dobbeltlektion med det valgte fodboldtema.
-Dagen afrundes med opsamling, evaluering og et overblik over fremtiden

Varighed: Tre timer.


Det får du

Eksempler på undervisningsforløb for indskoling, mellemtrin og udskoling

Færdigudviklede lektionsplaner inklusiv øvelser, læringsmål og tegn på læring

Fokus på tilbagemeldingsprocessen i grupper

Afprøvning af fodbold i din egen idrætsundervisning og evaluering af forløbet

Vejledning i brugen af digital platform indeholdende:

                                                    -Filmklip med øvelser på DBU APP

                                                    -Undervisningsforløb

                                                    -Lektionsplaner

                                                    -Didaktisk værktøjskasse

 

For pris og yderlig information kontakt din Lokalunion:

 

DBU Bornholm:

Peter Clausen, pecl@dbubornholm.dk 

DBU Fyn: John Christensen, joch@dbufyn.dk

DBU Lolland-Falster:

Thomas Bonde, tboj@dbulolland-falster.dk

DBU København:

Søren Hemmingshøj, shem@dbukoebenhavn.dk

DBU Jylland:

Karina Kallehauge, kaka@dbu.dk

DBU Sjælland:

Metin Dincer, dime@dbusjaelland.dk