Lektion 2

Tidsplan

Emne Varighed
Opsamling fra forrige uge 4
Sundhedsbudskab og ugens klap 2
Opvarmning og småspil 20
Diskussion 10
Opsummering af ugens sundhedsbudskab 3
Hjemmeopgave 2
Afrunding og afslutning 4


Opsamling fra forrige uge

Opgaven fra forrige uges lektion 2 var at træne med høj puls. Spørg eleverne ind til hvordan det er gået, eksempelvis via nedenstående spørgsmål:

 • Hvor mange dage fik du trænet, og hvad trænede du?
 • Følte du dig træt efter træningen, og hvis ja – hvorfor?
 • Hvad syntes dine venner og familie om, at du trænede?


Sundhedsbudskabet

 • Fodbold er for alle, og alle skal have lov at være med.
 • Husk at hjælpe hinanden. Hvis nogen oplever, at andre bliver drillet eller bliver kede af det, så er det okay at træde til og hjælpe. Find f.eks. en voksen, som kan hjælpe.
 • Det er okay at sige stop og finde nogle andre at lege med.


Ugens klap

 • I lektion 1 fokuserede vi på, hvordan man spiller sammen med sine holdkammerater.
 • I denne lektion handler det om, hvordan man kan samarbejde.
 • Klap-klap klap-klap-klap og råb ”Respekt”.


Opvarmning

 • Eleverne dribler i par med hinanden i hænderne, og de skal skiftes til at ramme bolden.
 • Der dribles på tværs af banen og retur. Først langsomt, derefter hurtigere.


Aktivitet: Parspil

 • Lav en bane på 20x30 meter. Brug kegler til at markere mål, eller benyt eksisterende 5- eller 8-mands mål.
 • Inddel eleverne i hold á seks-otte. Hvert hold skal danne tre-fire par (helst dreng-pige), og eleverne i hvert par skal holde hinanden i hånden gennem hele øvelsen.
 • Hvert hold skal spille sammen i par og forsøge at score mål.
 • Der spilles uden målmænd, og man må ikke have kropskontakt.
 • I de første 5-10 minutter må eleverne ikke tale sammen. I de næste 5-10 minutter må eleverne igen tale sammen. På den måde finder de ud af, hvor vigtig kommunikation er.
 • Hvis der er et ulige antal spillere eller et par til overs, kan man vælge at spille med én i overtal på det angribende hold – dog uden at den ekstra spiller må score.
 • Alternativt kan man spille med fem spillere på hvert hold, så der er to par og én enkeltspiller. I så fald må enkeltspillerne ikke score.


Diskussion

Stil eleverne spørgsmål om respekt og samarbejde, eksempelvis:

 • Hvad er en god ven?
  Svar: En der hjælper, er omsorgsfuld og god at være sammen med.
 • Hvorfor er det vigtigt, at vi taler sammen og lytter til hinanden?
  Svar: For at undgå misforståelser, for at foretage smartere valg, for at få venner etc. Vi ønsker alle at blive behandlet på samme måde, vi ønsker alle at blive respekteret og få vores meninger hørt.
 • Hvad kan man gøre, hvis én bliver ked af det eller drillet?
  Svar: Trøste, spørge hvad der er galt, hente en voksen.
 • Hvad er mobning?
 • Hvorfor skal vi spille bolden til hinanden?
  Svar: For at gøre hinanden bedre.


Opsummering af lektionens sundhedsbudskab

 • Vi skal alle respektere hinanden.
 • Når du snakker med andre, så husk både at lytte og snakke.
 • Husk at hjælpe hinanden og vis omsorg.
 • Ønsker du som underviser at læse mere om mobning og dét at respektere hinanden, kan du gøre det i ’Informationsark uge 2', som tilgås HER.

Hjemmeopgave

 • Tal med en fra klassen, parallelklassen eller én, som du ikke har talt med før. Prøv at lytte til hvad han/hun har at sige.