Lav en systematisk rekrutteringsplan for trænere og ledere

Collage 7

Trænere kommer og går, og derfor er det nødvendigt at have en systematisk rekrutteringsplan for trænere. En systematisk rekrutteringsplan skal blandt andet være med til at sikre, at der er uddannede trænere til alle træningsgrupper, og at der er mindst én træner pr. otte spillere.

Husk også, at børneudviklingstræneren kan hjælpe nye trænere godt i gang gennem mesterlære, observationer og feedback på banen.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

Læg en plan for jeres rekruttering:

 • Hvilken rolle og aldersgruppe søges der trænere til?
 • Hvor kan der rekrutteres? Det kan for eksempel være blandt forældre, ungdomsspillere, eller på studiesteder (lærerstuderende, pædagogstuderende etc.)
 • Hvordan foregår ”ansættelsen” af trænerne?
  • Forventningsafstemning og præsentation af klubbens værdier, samt DBU’s Børnesyn
  • Snuseperiode, så de frivillige kan prøve at træne, inden de siger endeligt ja
  • Løn (for eksempel til ungtrænere)
  • Mentorordning (for eksempel særligt fokus fra børneudviklingstræneren i opstarten)

Lav en plan for rekruttering af trænere ved opstart af nye årgange, for eksempel som nedenstående:

 • Børn og forældre inviteres af klubben til opstartstræning. Børneudviklingstræneren står for de første fire træninger, hvorefter der er forældremøde. På forældremødet skal der rekrutteres et trænerteam for årgangen. De fire første træninger tjener derfor som oplæring/indføring i træning af små børn. Efterfølgende vil børneudviklingstræneren selvfølgelig løbende supervisere, sparre med og vejlede trænerne, så de ikke står alene med det.