Konferencens præmisser

Hvad betyder ”Konference”!

Det er altid interessant at undersøge, hvad et ord eller begreb vi alle anvender i vores daglige sprog egentlig betyder.
Derfor har vi slået KONFERENCE og KONFERERE op i Den Danske Ordbog.

Konference stammer fra det latinske ord ”conferre” der betyder ”Bringe sammen”.

Konferere betyder bl.a.

 • ”Drøfte, diskutere eller (forhandle om) en sag; rådføre sig”
 • ”Sammenholde, sammenligne eller tjekke oplysninger, tekster el. lign.”

Vi håber, du efter d. 25. januar vil opleve, at vi har gjort os umage med at sammensætte et program og en forberedelse, der lever op til disse forståelser af, hvad en konference og at konferere betyder.

 

Hvad HANDLER konferencen om!

For at du er afstemt med konferencens formål inden vi mødes i Kolding d. 25. januar, vil vi præcisere

Konferencen HANDLER om...

 • Fremtidens danske børnefodbold for piger og drenge - børnefodbold med udgangspunkt i spilleren!
 • Strategigruppens formidling af status på strategiarbejdet!
 • Fælles viden og forståelse!
 • Debat, erfaringsudveksling og kvalificering af erfaringer, ståsteder og ideer!
 • Konkrete løsningsforslag til strategigruppen og dansk børnefodbold!

... på tværs af Danmark, lokal fodboldkultur, funktion, rolle og klubtilhørsforhold!

 

Konferencen handler IKKE om...

 • Elite og Bredde!
 • At beslutte!
 • At konkludere!
 • At fremlægge endelige svar!
 • U13-U19!

 

HVORFOR - en Spillerudviklingskonference!

Spillerudviklingskonferencen om børnefodbold skal ses i lyset af, at DBU, DBU Bredde og Divisionsforeningerne har nedsat en strategigruppe, der har til opgave at komme med en ny fælles børnefodboldstrategi. Den fælles strategi skal føre til en ny Dansk Model for børnefodbolden, der sikrer og styrker sammenhængskraften i dansk børnefodbold.

Konferencen: Punkt & Hjælpe-punkt...
Strategigruppens arbejde er påbegyndt, hvorfor konferencen med dit bidrag er et vigtigt hjælpe-punkt i arbejdsproces og forløb

 • Et punkt, hvor de foreløbige tanker og ideer kan præsenteres for dig.
 • Et hjælpe-punkt, hvor du på dagen og efterfølgende får mulighed for at bidrage med din viden, ideer, holdninger, refleksioner, erfaringer osv.
 • Et punkt i processen, hvor vi i fællesskab bliver lidt klogere og nuanceret på dansk børnefodbold. En fælles viden og forståelse.

 

HVAD - vil du opleve på konferencen!

På konferencen vil du gennem præsentationer, oplæg, workshops og diskussioner udveksle viden, erfaringer og synspunkter om på forhånd udvalgte emner.

På konferencen, og i Forberedelsen, vil du opleve viden, der kan medvirke til at skabe bred sammenhængskraft i dansk børnefodbold samt skabe en grundig og fælles debat med udgangspunkt i de præsenterede temaer og emner.
Alt sammen til gensidig inspiration for dig og de øvrige deltagere.

Sidst men ikke mindst vil du opleve at kunne bidrage med dine input og feedback til strategigruppens videre proces og arbejde.

 

HVORDAN - vil konferencen blive anvendt efterfølgende!

Du bliver på konferencen en vigtig videns- og erfaringskilde til strategigruppens videre arbejde.
Derfor vil du i løbet af dagen og efterfølgende kunne bidrage med konkrete ideer & løsningsforslag til strategigruppen.