Børns sikkerhed

Dansk Boldspil-Union prioriterer børns sikkerhed mod seksuelle krænkelser i de danske fodboldklubber højt.

Indsatsen på området står på tre ben

  • Regler
  • Politikker
  • Oplysning


Regler

Lovpligtige børneattester
Seksuelle krænkelser af børn og unge er en alvorlig sag. Derfor er det lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.

Vejledning og yderligere information om børneattester

Underretningspligt
Ingen idrætsforeninger under DIF/DBU kan tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.

Hvis jeres forening har brug for hjælp i konkrete sager om seksuelle overgreb samt rådgivning vedrørende børneattester kan i kontakte Maiken Ziebell fra DIF på 29 66 86 70 eller på mail: mzb@dif.dk

Læs mere om emnet på DIFs hjemmeside.

Politikker

Et tjek i kriminalregistret udgør ikke hele løsningen. Det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, hvis man skal undgå seksuelle krænkelser af børn. I pjecen "Det Uhørte Overgreb" får du råd og informationer, hvis din forening ønsker at indføre en politik eller leveregler på området.

DBU anbefaler, at alle landets klubber indfører en defineret og konsekvent politik på området, som de herefter kan kommunikere videre internt i klubben og til klubbens interessenter, ikke mindst til forældrene til børn under 15 år.

Det gøres bedst i åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som skal være agtpågivende overfor personer, der eksempelvis udviser en efter almindeligt accepterede vesteuropæiske normer ualmindelig interesse i den pågældendes kontakt med børn.

Samtidig handler det også om at passe på trænere og ledere; urigtige beskyldninger mod uskyldige personer for pædofili er ligeledes en yderst alvorlig sag, som kan have uoverskuelige professionelle og menneskelige konsekvenser for den pågældende.

Her finder I en vejledning til, hvordan I kan lave en børnepolitik.

I kan også få rådgivning hos jeres klubrådgiver, hvis I ønsker at indføre en klubpolitik på området.

Det er også muligt at kontakte en af børnerettighedsorganisationer i Danmark; eksempelvis Børns Vilkår - FagTelefonen, der er for fagpersoner såsom trænere og ledere.
Telefon: 35 55 55 58, Mandag – fredag fra kl 12-14

Oplever du adfærd, fra enten børn eller voksne, der giver anledning til bekymring opfordrer vi ligeledes til, at man ringer til Børns Vilkår.

En plettet børneattest - kontakt Udelukkelsesnævnet
Selv om det sker sjældent, så kan man opleve, at en ny potentiel træner/leder har en plettet børneattest. Hvad gør I som klub, hvis det sker?

DIF, DGI og Firmaidrætten har oprettet et fælles nævn, som behandler sager vedr. seksuelle krænkelser centralt. Udelukkelsesnævnet består af bestyrelsesrepræsentanter fra DIF, DGI og Firmaidrætten.

Nævnet er oprettet for at hjælpe klubber og foreninger med at foretage denne vanskelige vurdering og samtidig sikre, at personer med en plettet børneattest får en ensartet og fair behandling.

Det betyder, at personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være en del foreningsidrætten, skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes.

Sådan er proceduren
En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med foreningen og har foreningens støtte, inden ansøgningen indsendes til nævnet.

Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser kan kontaktes via juridisk konsulent i DIF, Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk.


Uddannelse og oplysning

Det kan også anbefales at man læser dette interview med DIF konsulent Jan Darfelt, som handler om børns sikkerhed i foreningen.