TEMPODRIBLING FRA A TIL B

OM ØVELSEN

I denne øvelse kan du præsentere spillerne for den specifikke færdighed – TEMPODRIBLING.

Øvelsen er simpel så fokus er 100 % på at kende til og prøve færdigheden.

Du kan overveje at tilpasse øvelsen undervejs for at optimere spillernes forståelse og afprøvning af færdigheden. Men – øvelsen må ikke ende med at vare i meget lang tid.

 

FORMÅL OG MÅL

Formålet med øvelsen er at præsentere spilleren for udførelsen af færdigheden og instruktionsmomenterne – det er ikke formålet at træne færdigheden.

Målet er at spillerne kender til færdigheden, så de kan træne og øve den i øvelserne.

Derfor skal øvelsestiden være kort med relativt få gentagelser pr. spiller.

 

ØVELSEN

Opstilling – se videoen.

4 spillere pr. bane. Der står 2 spillere i hver ende af banen.

1 bold pr. spiller.

2 kegleporte overfor hinanden i passende afstand (spillerne skal kunne nå op i fart).

Forløb - Spiller 1 dribler over til spiller 2.

Spiller 2 til spiller 3.

Spiller 3 til spiller 4.

Øvelsen fortsætter til du stopper den.

Gerne max. 4-6 dribleture i træk før en lille pause, hvor I kan tale om færdigheden, spillernes oplevelse, tilpasse afstanden eller noget tredje.

 

TILPASNINGER

  • Primær dribleform er vrist – med snørebåndene. Men andre dele af foden kan også bruges.
  • Du kan undervejs ændre til længere eller kortere afstand mellem keglerne.

 

TRÆNERTIPS

  • Din opgave er at præsentere spillerne for færdigheden og hjælpe de spillere der evt. har store (afgørende) udfordringer med at udføre driblingerne.
  • Du skal præsentere spillerne for tempodriblinger med forskellige antal skridt mellem hver boldberøring. Fra berøring hvert skridt til berøring hvert 3. skridt.
  • Spillerne skal præsenteres for at ”se op” fra bolden, men også at holde øjnene på bolden.
  • Husk – spillerne skal bruge begge ben i løbet af øvelsestiden.
  • Husk – du skal ikke indlære færdigheden hos spillerne, du skal præsentere den for dem.
  • Hold øvelsen kort.

 

TILBAGE TIL TEMAFORSIDE