UEFA Elite Youth A-træner

Uddannelsen henvender sig til ungdoms-elitetrænere med UEFA A- eller Pro-licens, der ønsker at specialisere sig i træning af ungdoms-elitespillere i alderen 13-19 år.

Formål

Uddannelsen styrker deltagernes kompetencer i arbejdet med talentudvikling på højeste niveau.

Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at forberede elitespillere til en karriere på professionelt plan.

Indhold

 • Talent-identifikation og talentkriterier
 • Bias i talentidentifikation
 • Talenttræning – principper for træning af talenter
 • Planlægning, organisering, udførelse og evaluering af individuel teknisk træning
 • Fysisk træning, planlægning og overvejelser vedrørende den fysiske belastning
 • Talentledelse, hvordan leder du talenterne?
 • Trænerprofilanalyse
 • Talentmiljø – skabelse og udvikling af talentmiljøer og miljøets betydning for spillerens udvikling
 • Gruppe- eller individuel studietur
 • Videooptagelse af egne træninger
 • Hjemmeopgaver i hele forløbet
 • Logbog og refleksioner over egen læring i hele forløbet
 • Peer-Review (kursisterne evaluerer hinandens opgaver undervejs)

Eksamen

Kursisten kan afslutte med eksamen efter endt forløb under forudsætning af, at alle opgaver undervejs er afleveret og godkendt (der tillægges ekstra gebyr for eksamen).

Forløb og tidsforbrug

Uddannelsen er af UEFA estimeret til 80 timer. Det reelle timeantal inklusiv individuel studietur, hjemmearbejde og projektskrivning er nærmere 160 timer. Der er krav om 100% fremmøde på uddannelsen. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et uddannelsesbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre uddannelsen på andre hold.

Uddannelsen består af 4 moduler, som

afvikles hos DBU i Brøndby, tirsdage/onsdage efter følgende plan:

Modul 1: 3.-4. september 2019

Modul 2: 12.-13. november 2019

Modul 3: 10.-11. marts 2020

Modul 4: 12. maj 2020

Det skal forventes, at uddannelsen kræver et omfattende antal timer til forberedelse, løsning af hjemmeopgaver samt løbende evalueringer af medkursisternes opgaver (peer-Review).

Studietur

Studieturen gennemføres som en individuel (evt. i en mindre gruppe) tur til en selvvalgt destination.

Kursisten planlægger selv turen og indgår alle relevante aftaler.

Turens formål skal godkendes af den faglige tovholder. Det er et krav, at studieturen skal underbygge det faglige indhold på uddannelsen og således indeholde elementer fra mindst to af de opstillede hovedområder (Talent-ID, talenttræning, talentledelse, talentmiljø).

Turen afvikles mellem 2. og 4. modul på uddannelsen.

I forbindelse med studieturen giver DBU tilskud på op til 8000 kr. for studierelevante udgifter. Kursisten skal lave et budget til godkendelse før og et regnskab efter turen over de dokumenterede udgifter.

Kvalifikationskrav

Optagelse kræver, at du har haft UEFA A-licens eller UEFA Pro-licens i minimum 2 år samt minimum 3 års trænererfaring med elitespillere. Desuden skal kursisten under forløbet være træner på et af følgende niveauer:

 • Cheftræner i den bedste U13 – U15 række el. U17/U19 division/liga for drenge.
 • Cheftræner i U18 Pige DM.
 • Head of coaching
 • DBU lands- eller talenttræner eller T+ træner.

Optagelse på Elite Youth A-træner sker som udvælgelse blandt de indkomne ansøgninger.

I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt.

Pris

Prisen for UEFA Elite Youth A-licens inkl. forplejning, overnatning i enkeltværelse i forbindelse med modulerne i DBU Brøndby: 29.500 kr. (2019 pris)

Eksamination

Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Elite Youth A-licens eksamen.

Eksamen tager udgangspunkt i kursistens produktioner i forløbet (portfolie). Portfolien omfatter kursistens opgaver inden for områderne Talent-ID, Talentledelse, Talenttræning, samt studieturs-konklusioner med henblik på kritisk konstruktivt forslag til kommende talentmiljø i egen klub.

Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

Eksamen har en varighed på ca. 1,5 time.

Pris for eksamen:  4000 kr. (2019 pris)

Bevis

Ved 100% gennemførelse af uddannelsen modtager kursisten et bevis på mitDBU.dk samt ved bestået eksamen et UEFA Elite Youth A-licenskort på DBU-app´en.

Kompetence

Som Elite Youth A-licenstræner er du kvalificeret til at træne ungdomselite spillere på højeste nationale og europæiske niveau.

Spørgsmål kan rettes til:
Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk

Vi åbner for ansøgninger til Elite Youth A-træner 2021 i uge 46 (tidligere uge 41).

Ansøgningsfristen: 1/3 2021

opstart: Meldes ud i uge 46.

 

Der udsendes mail til alle med gyldig Pro- og A-licens i efteråret 2020 med information om ansøgning til uddannelsen. 

Tjek derfor om dine oplysninger er opdateret på mitdbu.dk