Fodboldanalytiker 1

20170628FB K802

FODBOLDANALYTIKER I

Kursus i kamp- og videoanalyse

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til trænere, der ønsker at tilegne sig grundlæggende viden og færdigheder omkring kamp- og videoanalyse på ungdoms- og seniorniveau.

Formål

Det er formålet med kurset at uddanne trænere, der på sigt kan arbejde som videoanalytiker på elitært niveau.

Indhold

Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

 • Introduktion til kamp- og videoanalyse
 • Video teknologi og analyse software
 • Analysemodeller og KPI’er
 • Introduktion til og analysering af elementerne:
  • VI-Fasen
  • DE-Fasen
  • Omstillinger
  • Standardsituationer
 • Rapportering og visualisering af analyser samt KPI’er

 

Tilmelding, varighed og forløb

Kurset fordeles over fire hverdagsaftener.
Hver aften har en varighed af 4½ time - i alt 18 undervisningstimer inkl. pauser. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde imellem de enkelte samlinger.

Tilmelding nederst på siden.

Afvikling

Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet, men enkelte aftener kan efter behov afvikles andetsteds.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Der stilles en række obligatoriske hjemmeopgaver, der som udgangspunkt skal løses til den kommende samling.

Optagelses-/kvalifikationskrav

Optagelse på kurset kræver som minimum en B1-træneruddannelse.

Kursister skal medbringe egen bærbar computer med funktionsdygtigt videoanalyse software ( fx. Sideline Video Analyzer, SportsCode, Dartfish, LongoMatch) samt være habil bruger af dette.

Er man ikke i besiddelse af videoanalyse software, kan DBU stille en licens til Sideline til rådighed under kurset. Kursisten skal inden kursusstart have sat sig ind i anvendelsen af dette analyseværktøj.

Der kan dispenseres fra uddannelseskravet, hvis det skønnes, at ansøger har tilstrækkelig praktisk erfaring inden for feltet.

Refreshment

Kurset giver 21 point til refreshment på alle trænerlicenser.  

Pris

Kursuspris: Kr 4.350,-