B-eksamen

Målgruppe
For kursister der har gennemført DBU B3 træner eller DBU T-træner

Formål

Eksamen sigter mod at give kursisten vished om han/hun fodboldfagligt og teoretisk kan begå sig på B-trænerniveau.


Afvikling og tidsforbrug
Eksamen er opbygget således:
  • Indledning ved instruktør
  • Overværelse af U17 eller U19 ligakamp
  • Individuel skriftlig analyse og kampiagttagelse (Materialer tilladt)
  • Multiple-choice test (Materialer ej tilladt)
Obs. Da eksamen tager udgangspunkt i en U17 eller U19 ligakamp kan det forekomme at kampen rykkes eller aflyses kort tid før afvikling. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at benytte alternative muligheder for at gennemføre seancen. Dette vil naturligvis ikke have indflydelse på bedømmelsen.


Bedømmelse

De enkelte dele af eksamen udløser hver især et antal point. Den samlede pointsum munder ud i en af følgende vurderinger:
  • Bestået - Kursisten erhverver B-licens.
  • Ikke bestået - Kursisten erhverver IKKE B-licens.
Kursisten modtager mail med bedømmelse senest 8 arbejdsdage efter eksamensdato. I tilfælde hvor kursisten ikke består B-eksamen er der mulighed for at gå til reeksamination makimalt to gange.


Tilmelding
Se yderligere information om datoer og afviklingssteder via vores kursussøgning. Skriv eksamen i øverste søgefelt, find dit hold og tilmeld dig direkte.


Pris

Kr. 2.200,- (Reguleret af DBU's bestyrelse 1. nov. 2018). 


Antal deltagere
Minimum 12 kursister


Kompetence

Ved bestået eksamen udstedes UEFA B-licenskort til brug i Danmark og i Europa. Licenskortet findes i DBU's fodboldapp. UEFA B-licens giver kursisten mulighed for at søge om optagelse på DBU A-træner. Bemærk at der som udgangspunkt skal gå 2 år fra B-træner til start på A-træner.


Statistik

Se nedenfor hvem der har UEFA B-licens i licenstrænerdatabasen.