A-træner

IMG 5629

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til trænere med B-licens, der ønsker at arbejde på højt ungdoms- eller seniorniveau.


Formål

Et elitetrænerjob i Danmark stiller store krav både menneskeligt og trænerfagligt. Trænerens mange roller kræver ballast og en god uddannelse. A-træneruddannelsen kommer omkring mange af de udfordringer trænere møder som ansvarlige for elitehold i ungdoms- eller seniorregi. Uddannelsen har sit hovedfokus på implementering af spillestil og ledelse af spil på stor bane.


OBS

Trænere, der træner 11-mandshold vil blive foretrukket i udvælgelsesprocessen. Det er vigtigt, at trænerens spillere i egen klub har niveau til at udføre spillestilen, så det er muligt ved supervisionen at se om trænerens ideer kan realiseres på banen. Hvis DBU´s instruktør vurderer, at spillerne mangler niveau, skal man træne med et andet hold i uddannelsesperioden. I så fald er det trænerens eget ansvar at finde et alternativt hold på passende niveau.


Indhold

 • Udvikling og implementering af spillestil
 • Aktivitetsplan
 • Scouting og kampanalyse
 • Ledelse af spil på stor bane (Hel-del-Hel metode)
 • En til to studieture
 • Fodboldledelse – PAEI (360 graders analyse)
 • 2-3 x supervision i egen klub
 • Logbog fra træning og kamp i egen klub
 • Fysiologi og testning
 • Idrætsmedicin
 • Kost og ernæring
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (20-30 sider)
 • Dommergrundkursus og eksamen
 • Talentudvikling i Danmark
 • Forløb og tidsforbrug

Uddannelsen er estimeret til min. 180 timer - der skal dog forventes et endnu større tidsforbrug. Uddannelsen afvikles fra januar til december måned.            

Der er mødepligt


Datoer for A træner 2021
Introweekend: 16.-17. jan. 2021

Midtvejsforløb: uge 26 2021
Afslutningsweekend: 4.-5. dec. 2021

Studietur – 4 dage i perioden uge 7-9 og 4 dage i uge 37-39.

Ret til ændringer forbeholdes.

Ud over de faste terminer, deltager træneren i supervisioner sammen med instruktøren og medstuderende.

Dato for dommergrundkursus (for trænere der ikke i forvejen har dommerkort) meldes ud på et senere tidspunkt.

Trænere på A-træneruddannelsen skal forvente et travlt år med hjemmearbejde, hvor især det individuelle projekt er tidskrævende. Trænere, der ikke er ansat i et elitemiljø, skal forvente at arbejde ekstra meget med ovenstående og det udleverede pensum.


Afvikling

Valg af uddannelsessted besluttes efter udvælgelse af kursister, De seneste år har                                  A-træneruddannelsen været afviklet i Ishøj/Vildbjerg, Skærbæk og Vejen Idrætscenter. Studieture har de senest år været til klubber i Holland, Belgien eller Tyskland.

Et A-trænerhold er typisk på 24 trænere. Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, eksterne oplægsholdere samt gruppe og plenumdiskussioner. Der er 4 instruktører tilknyttet hvert A-hold. Det forventes at man deltager aktivt i forløbet.


Kvalifikationskrav

Gyldig B-licens med god vurdering.
Minimum 2 år efter afsluttet B-uddannelsesforløb og opstart på A-træner*.
Minimum 3 års trænererfaring med ungdoms- eller seniortræning.

*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner. Årsagen til tidskravet er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.


BEMÆRK: Trænere der arbejder med spillere på eliteniveau prioriteres først. Alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse

Det skal understreges, at alle ansøgninger er velkomne. Optagelse på DBU´s A-træneruddannelse er altid en udvælgelse blandt mange kompetente trænere. I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt.


Pris for A-træneruddannelsen 2021

Det er muligt at tilmelde sig uddannelsen med overnatning i enkelt- eller dobbeltværelse.

68.000 kr. med overnatning dobbeltværelse
72.000 kr. med overnatning i enkeltværelse


Priser inkluderer undervisning, materialer, ophold, studietur(-e) og forplejning. Indenrigstransport i forbindelse med uddannelsen og studieture er for egen regning.


Kursusgebyret indbetales i én rate i november måned
I tilfælde af manglende betaling vil træneren få besked på at stoppe på uddannelsen eller hurtigst muligt at finde anden indbetaler.


A-træner eksamen

DBU A-træner afsluttes med en separat eksamen af godt to timers varighed. Når eksamen er bestået, har træneren erhvervet DBU/UEFA A-licens. Prisen for eksamen er 5.300 kr. Trænere, der ikke ønsker at afslutte forløbet med eksamen, vil modtage et uddannelsesbevis.


Betingelser ved framelding

Indtil 20 dage før uddannelsesstart refunderes 100% til indbetaler.
Senere end 20 dage før uddannelsesstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
Senest 20 dage før første studietur tilbagebetales 80% af gebyret til indbetaler.
Herefter er der ingen tilbagebetaling til indbetaler.


Kompetence

DBU A-træner er kompatibel med den internationale UEFA A-license. Som DBU A-træner er du kvalificeret til at træne elitehold i henhold til DBU´s licenssystem eller gældende UEFA regler. UEFA A-licens giver træneren mulighed for at søge om optagelse på DBU PRO-træner eller DBU Elite Youth A-træner. Bemærk, at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra A-træner til start på PRO-træner.


Licens og bevis

Ved bestået eksamen modtager træneren et elektronisk UEFA A-licenskort, uddannelsesbevis og tillæg til uddannelsesbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuelle skriftlige projekt

OBS!

Pr. 1. januar 2022 får A-træneruddannelsen nyt navn.

Officielt bliver navnet UEFA A diploma.

Vi forventer at åbne for ansøgninger til næste UEFA A diploma i løbet af sommeren 2021. 

Alle trænere med gyldig B-licens modtager en mail med information om åben tilmelding

Spørgsmål kan rettes til
Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk