Q-lederuddannelsen

DBU's Q-lederuddannelse henvender sig til kvinder, der ønsker at gøre en forskel i dansk klubfodbold - også uden for grønsværen

Fodbolddanmark er præget af manglende kønsdiversitet i ledelser og bestyrelser landet rundt. Men køn gør naturligvis ikke forskellen alene. Engagement og motivation er vejen frem, og via Q-lederuddannelsen får du, udover redskaber, et netværk blandt andre kvindelige ledere, som kan inspirere dig og være med til at bevare din motivation for at gøre en forskel – også uden for banen. 

Adgangskravet til uddannelsen er derfor dit engagement, og det har ingen betydning, om du allerede er frivillig, eller om du blot har lyst til at afprøve dine ledelseskompetencer i et frivilligt hverv.

Med uddannelsen får du:

  • Personlig udvikling gennem din egen Insights-profil
  • Netværk med andre kvinder, der også ønsker at gøre en forskel
  • Konkrete redskaber, viden og inspiration til at styrke din indsats som frivillig 


Hvor og hvornår?
Uddannelsen har tidligere været tilrettelagt, så deltagerne som udgangspunkt mødes i en gruppe i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. De to grupper mødes både selvstændigt og i en stor, landsdækkende gruppe. 

Vil du være med?
Der er pt. ikke planlagt afvikling Q-lederuddannelsen. Interesserede er velkomne til at kontakte national projektleder for DBU Bredde Pige- og kvindefodbold, Annette Westermann: anwe@dbu.dk  og telefon: 4326 2222.