Pensum til agentprøve

Den næste agentprøve forventes afholdt til efteråret 2021, under forudsætning af at omstændighederne med Covid-19 tillader dette. 

Prøvepensum i DBU regulering:
 


Prøvepensum i Divisionsforeningen reguleringPrøvepensum i FIFA regulering:

 

FIFA's Regulations kan ligeledes findes på FIFA's hjemmeside: https://www.fifa.com/who-we-are/official-documents/


Såfremt der skulle være spørgsmål til ovenstående materiale, kan DBU Jura kontaktes på footballagent@dbu.dk