Agentprøve

ENGLISH BELOW

Fodboldagentprøven afholdes for fodboldagenter der er registreret i DBU, og ønsker at opnå status som ”Fodboldagent certificeret af Dansk Boldspil-Union”.

DBU afholder næste fodboldagentprøve den 11. november 2021 på DBU Allé. 

Tilmeldingen sker via mail på footballagent@dbu.dk , senest den 1. november 2021

Forinden agentprøven vil hver prøvedeltager blive faktureret et gebyr på DKK 2.000 + moms, der skal være indbetalt senest den 6. november 2021.

Agentprøven afholdes som en skriftlig prøve udformet som multiple-choice test. Prøveopgaverne består af 20 spørgsmål udarbejdet af DBU. De 20 spørgsmål vil dels omhandle DBUs regler og dels FIFAs regler. Hvert korrekt svar giver 1 point og det maksimale antal point er således 20. Der kræves minimum 15 point for at bestå.

Prøven afholdes på dansk (eller hvis ønsket på engelsk) og er af 90 minutters varighed. Hjælpemidler er ikke tilladt.

Såfremt du består prøven, er denne gyldig i fem år.

Prøvepensum kan findes her.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DBU Jura på footballagent@dbu.dk.

_______________________________________________

 

The football agent test is held for football agents registered at the Danish FA who wish to obtain the title "Football Agent certified by the Danish Football Association".

The agent test will be held on the 11th of November 2021 at DBU Allé. 

Please register by sending an e-mail to footballagent@dbu.dk, no later than the 1st of November 2021.

Prior to the test the participant will be invoiced a fee of DKK 2,000 + VAT. The invoice must be paid in advance and no later than the the 6th of November 2021. 

The agent test is held as a written multiple-choice test. It consists 20 questions prepared by the DBU. The 20 questions will contain questions regarding the regulations of the DBU and the regulations of FIFA.

Each correct answer gives 1 point and the maximum number of points is thus 20. A minimum of 15 points are required to pass.

It is possible to take the test in English. The test has a 90 minutes duration and no aids can be used.

You can find the syllabus her.

If the above raise any questions, please feel free to contact DBU Jura on footballagent@dbu.dk.