DBU's indsats mod matchfixing

Få et overblik over hvad DBU gør og har gjort for at bekæmpe matchfixing gennem årene

August 2004:
DBU benytter den internationalt anerkendte canadiske forfatter om og ekspert indenfor matchfixing, Declan Hill, som konsulent og inspiration til opbygningen af et koncept for varsling og anmeldelse af matchfixing.

April-september 2005:
DBU implementerer et afsnit om matchfixing i det kommende Etisk Kodeks for dansk fodbold, herunder og efter aftale med Spillerforeninmgens formand, Peter Møller, et forbud mod spilleres bookmaking på kampe, de selv medvirker i:

Marts 2006:
DBU definerer et Etisk Kodeks, som også dækker matchfixing:

”Spil" (bookmaking):

Spil på kampe, du selv er aktiv eller på anden måde formel part i, er ikke tilladt!

For aktive – spillere, trænere, ledere og dommere – er spil på fodboldkampe under enhver form, som direkte kan forbindes med mulige, privatøkonomiske eller sportslige interesser, ligeledes uacceptabelt.
Dette gælder også, uanset om satsningen er til dit eget holds fordel.

Spil på egne kampe vil gøre dig sårbar overfor en mistænkeliggørelse, som også kan ramme dine holdkammerater, din klub og selve fodboldsporten.”

Formuleringen ”ikke tilladt” blev i 2010 opstrammet til ”forbudt”.

Marts 2008:
DBU etablerer som det første fodboldforbund i verden en ”Hotline” mod snyd i form af eksempelvis aftalt spil og bookmanking på egne kampe, som de pågældende fodboldspillere hermed har gjort sig skyldig i mistanke om.

DBU's hotline/hotmail er internationalt anerkendt som et stort aktiv i den interne kortlægning og anmeldelse af potentielt snyd i dansk fodbold.

DBU opretter et kapitel på forbundets hjemmeside, dbu.dk, dedikeret emnet matchfixing.

November 2010:
DBU lancerer en oplysningskampagne mod matchfixing under titlen ”spil for dit hold, ikke på dit hold”!

November 2010-marts 2011:
DBU gennemfører som opfølgning på oplysningskampagnen i samarbejde med sit sikkerhedsfirma, SOF Security, en fysisk informationskampagne målrettet spillerne og trænerne i førsteholdstrupperne i samtlige klubber i Danmarksturneringen og Danmarksserien samt disse klubbers eventuelle hold i Y- og J-DM.

Marts 2011:
Forbud mod matchfixing bliver løftet op fra Etisk Kodeks og implementeret i DBU's Love (§44).

April 2011:
DBU ansætter Henrik Kjær Jensen, Rigspolitiet, som sikkerhedschef med blandt andet arbejdet med matchfixing som ansvarsområde.

Maj 2011:

DBU skriver et forbud mod matchfixing ind i DBU's Standardspillerkontrakt. Dermed har DBU implementeret et forbud mod spil på egne kampe, som er en regulering og juridisk instrument, der giver klubberne mulighed for at drage ansættelsesretlige konsekvenser af de enkelte spilleres spil på egne kampe. Dermed har både fodboldforbund og klubber hjemmel til at drage konsekvenser for spillere, som overtræder forbuddet.

November 2011:
DBU's bestyrelse vedtager et cirkulære mod matchfixing, som beskriver et decideret forbud mod spil på egne kampe. Cirkulæret fungerer som en detailregulering af Etisk Kodeks, og er dermed en styrkelse i forhold til strafudmålingen af en overtrædelse af reglerne for matchfixing.

Januar 2012:
DBU udsender en ”matchfixing-manual”, der har til formål at beskrive klubbernes håndtering af matchfixing blandt dens spillere, trænere og ledere

2013: 
DBU deltager i møderække i kulturministeriet omkring EU-konvention om bekæmpelse af matchfixing (som nu er vedtaget).

2013: 
Gennemført en ny informationskampagne med udsendelse plakater og foldere til samtlige af landets ca. 1700 fodboldklubber. 

2013: 
DBU gennemfører sin anden målrettede kampagne med fysiske besøg i alle klubber fra Superligaen til og med Danmarksserien samt kvindernes 3F-liga. Kampagnen var målrettet spillerne og trænerne i førsteholdstrupperne samt klubbernes ungdomshold. Kampagnen  

2013: 
I foråret vedtog alle specialforbund under DIF nye fælles regler med matchfixing, som tog sit udgangspunkt i DBU daværende regelsæt. Det nye regelsæt gjorte det samtidig forbudt at bruge insiderviden og modtage gaver uden naturlig tilknytning til en fodboldkamp.

2013/2014
Deltagelse i arbejdsgruppe nedsat af kulturministeriet vedr. iværksættelse af initiativer til bekæmpelse af matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd i Danmark

2014: 
DBU medvirker til udarbejdelsen af UEFA-resolutionen ”EUROPEAN FOOTBALL UNITED FOR THE INTEGRITY OF THE GAME” som efterfølgende blev vedtaget på UEFA Ordinary Congress i marts 2014.

2014:
Kulturministeriet, DIF, DBU, DOGA (Danish Online Gambling Association) og Danske Spil lancerer en ny kampagne mod aftalt spil - Sig noget, hvis du ser noget

2015:
DBU gennemfører under kampagnen 'Sig noget - hvis du ser noget'  igen klubbesøg hos alle klubber i Superligaen til og med Danmarksserien samt kvindernes 3F-liga