Talentudviklingspuljen

DBUs Talentudviklingspulje har til formål at udvikle klubbernes talentudviklingsmiljøer. Der kan søges til både vedligeholdelse og yderligere forbedring af talentudviklingen.

Disse kan søge:
  • Klubber, der tildeles en A-licens i sæsonen 2019-2020
  • Klubber, der tildeles et wildcard i sæsonen 2019-2020
  • Klubber, der havde A-licens eller wildcard i sæsonen 2018-2019
 
Formål:
Puljen har til formål at støtte udviklingen af klubbernes talentudviklingsmiljøer, gennem tilskud til initiativer, som forbedrer eller vedligeholder forhold, der er nødvendige for at opfylde licenskravene. Forbedringer, der ligger ud over licenskravene, men som tjener til en yderligere forbedring af talentudviklingen, kan også opnå støtte.
 
Beløbsstørrelse:
Der kan ansøges om tilskud på op til max. 33% af klubbens faktiske udgifter, dog gives der ikke tilskud til driftsudgifter, herunder udgifter til løn, befordring o.lign.

Der kan ikke søges til etablering eller vedligehold af kunstgræsbaner, som fortsat sker gennem Hattrickmidlerne.
 
Ansøgning:
Talentudviklingspuljen kan søges fire gange årligt - pr. 1. september, pr. 1. november, pr. 1. februar og pr. 1. maj.
 
Klubben skal indsende en kort ansøgning på mail til licenssystem@dbu.dk
(mrk. Talentudviklingspuljen
Ansøgningen skal indeholde følgende:
  • Hvem søger
  • Kort beskrivelse af hvad klubben søger midler til, samt begrundelse herfor
  • Budgetoverslag og angivelse af det ønskede støttebeløb.
  • Efter afsluttet aktivitet skal ansøgeren indsender regnskab med dokumentation over de afholdte udgifter.

Efter modtagelsen af regnskabet udbetaler DBU det tildelte tilskud. 
Spørgsmål omkring ansøgning af Talentudviklingspuljen rettes til DBUs Licensadministrator Per Kenneth Larsen på telefonnummer 4326 2285 eller på mail til licenssystem@dbu.dk