Dommergodtgørelse, Kvinde-DM og Kvinde-LP

Dommer- og linjedommergodtgørelse

Dommer og linjedommer skal honoreres og have kørselsgodtgørelse i h. t. den til enhver tid gældende aftale mellem DBU og DFU herom. Der er aftalt følgende honorarer for kvindekampe under DBU.

 

 

Dommergodtgørelse 2020
For kampe i Kvinde-DM og Kvinde-LP:

Kvindeligaen:
kr. 973,- for kvindelige FIFA-dommere
kr. 649,- for kvindelige dommere indrangeret i 3F Ligaen
kr. 403,- for kvindelige FIFA-linjedommere
kr. 243,- for øvrige

Tabt arbejdsfortjeneste:
Der kan ansøges om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kampe, som afvikles på hverdage, således at dommeren kan holde fri fra kl,. 12.00 på kampdagen - dog fastsættes max. satsen til tabt arbejdsfortjeneste til kr. 1.000,-.


1. division:
kr. 228,- 


Kvinde-LP:
1.- 5. runde:
Kr. 228,-

6., 7. og 8. runde (finalen):
kr. 915,- for kvindelige FIFA-dommere
kr. 610,- for kvindelige dommere indrangeret i 3F Ligaen
kr. 473,- for kvindelige FIFA-linjedommere
kr. 228,- for øvrigeGenerelt:

Kørselsgodtgørelse:
Kilometergodtgørelse udbetales efter gældende regler.

Ekstra kampe i forbindelse med hovedkampen betales med det egentlige honorar, dvs. uden kilometergodtgørelse.


Udetillæg:
Ved fravær i mindst 5 timer betales et udetillæg på kr. 70,-. Udetillæg betales ikke til kvindelige dommere indrangeret i Elitedivisionen og 1. division.