Betingelser og vilkår

1. Generelt
Disse betingelser og vilkår gælder, når du tilmelder dig DBU’s nyhedsbreve og konkurrencer.

2. Elektroniske nyhedsbreve
2.1. Tilmelding
Når du tilmelder dig DBU’s nyhedsbreve, giver du samtidig dit samtykke til, at DBU og DBU A/S må sende dig markedsføringsmateriale til din elektroniske adresse. Sådan materiale kan indeholde – men er ikke begrænset til – tilbud om konkurrencer arrangeret af DBU samt øvrige tilbud.

2.2. Afmelding
Hvis du ikke ønsker at modtage DBU’s nyhedsbreve, kan du gebyrfrit og til enhver tid afmelde disse. Det gør du ved at afkrydse boksen nederst i nyhedsbrevet: Afmeld mig nyhedsbrevet.

3. Konkurrencer
3.1. Tilmelding
Når du deltager i konkurrencer arrangeret af DBU, giver du samtidig dit samtykke til, at DBU og DBU A/S må sende dig markedsføringsmateriale til din elektroniske adresse. Sådan materiale kan indeholde – men er ikke begrænset til – DBU’s nyhedsbreve, tilbud om øvrige konkurrencer, gode tilbud mv.

3.2. Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra DBU, kan du til enhver tid og gebyrfrit tilbagekalde dit samtykke. Det gør du direkte i den tilsendte e-mail.

4. Markedsføring og reklame
Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra DBU, vil du modtage e-mails fra os ca. et par gange månedligt.

5. Cookies
DBU’s websites anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som gør det muligt at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens elektroniske enhed med formålet at indhente
data om brugeren. Du kan til enhver tid slette eller blokere for cookies på din computer. Bemærk at du ved at blokere cookies risikerer, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

6. Ansvarsfraskrivelse
DBU er ikke ansvarlig for materiale produceret og tilgængeliggjort af tredjeparter, herunder DBU’s sponsorer og samarbejdspartnere, uanset at der via DBU’s hjemmeside, nyhedsbreve eller e-mails kan opnås adgang hertil. DBU er ikke ansvarlig for manglende eller utilstrækkelig information i forbindelse med disse links.
Hvis brugeren fx benytter et sådant link til en underside indeholdende reklame, er indehaveren af undersiden ansvarlig for at gøre brugeren opmærksom herpå i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Markedsføringsloven.

7. Varemærker
Med mindre andet er udtrykkeligt angivet, har DBU, DBU A/S eller DBU’s licensgiver den intellektuelle ejendomsret til indholdet på DBU’s hjemmeside og i DBU’s nyhedsbreve og e-mails. Alle rettigheder hertil forbeholdes i alle lande.
Det er ikke tilladt helt eller delvist at offentliggøre, dele eller gengive indholdet på DBU’s hjemmeside eller i DBU’s nyhedsbreve og e-mails uden rettighedshavers forudgående skriftlige tilladelse. Logoer og øvrige varemærker må ikke offentliggøres, deles eller gengives uden DBU’s skriftlige tilladelse.
Lagring på egen private computer og udskrift til personligt brug må ske uden forudgående tilladelse.
Citation må anvendes i henhold til gældende lovgivning.

8. Privacy Policy
8.1. Indhentning og registrering af personoplysninger
DBU indhenter personoplysninger om dig, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, samt når du tilmelder dig vores konkurrencer og arrangementer eller bestiller vores produkter. Oplysningerne benyttes til at gennemføre den service, de er indhentet i forbindelse med. Desuden bruges oplysninger til at målrette vores tilbud til dig og dine interesser. DBU registrerer alene de oplysninger, du indtaster og aldrig uden, at du selv har givet os dine oplysninger ved registrering.
Der indsamles udelukkende personoplysninger via DBU’s websites, såfremt du giver dit udtrykkelige samtykke hertil.

8.2. Håndtering af personoplysninger
DBU er underlagt gældende dansk lovgivning, herunder Persondataloven, og dine personoplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse hermed. Dine personoplysninger vil på intet tidspunkt blive solgt eller videregivet til nogen af DBU eller DBU A/S’ samarbejdspartnere, sponsorer, annoncører eller øvrig tredjepart uden dit samtykke.

8.3. Opbevaring af personoplysninger
DBU sikrer, at opbevaringen af dine personoplysninger sker sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dine personoplysninger lagres i en krypteret medlemsdatabase og vil blive slettet, når de ikke længere opfylder det formål, de blev indhentet til og i henhold til gældende lovgivning.
DBU forbeholder sig retten til at ændre nærværende retningslinjer samt procedurer for behandling og opbevaring af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. I så fald vil du blive informeret herom, og du vil få mulighed for at slette eller tilbagekalde dine oplysninger.

8.4. Indsigtsret
Når dine personoplysninger er registreret i DBU’s medlemsdatabase, har du til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Henvendelse herom rettes til dbu@dbu.dk. Hvis dine oplysninger er urigtige eller vildledende, har du til enhver tid ret til at få dem berigtiget, slettet eller blokeret, ligesom du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke.

8.5. Indsigelse
Når dine personoplysninger er registreret i DBU’s medlemsdatabase, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod registreringen ved at henvende dig til dbu@dbu.dk.

8.6. Klageadgang
Når dine personoplysninger er registreret i DBU’s medlemsdatabase, kan du til enhver tid påklage behandlingen af dine personoplysninger til DBU eller indgive en klage til Datatilsynet.

9. Værneting
Ovenstående betingelser og vilkår er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister udspringende heraf skal behandles ved de danske domstole.

10. Handelsbetingelser for køb på billet.dbu.dk
Det er billetkøbers og billetindehavers ansvar at være orienteret om og acceptere købsbetingelser, adgangsforhold, visitation, ordensreglement, kommerciel anvendelse af billetter m.m.
Overtrædelse af betingelser og reglement kan være forbundet med afvisning, bortvisning og/eller erstatningsansvar.

10.1 Ratebetaling af produkter på billet.dbu.dk
Personer over 18 år har ved køb af produkter, dog ikke abonnementer på billet.dbu.dk mulighed for at indgå aftale om en afdragsordning. Det er en forudsætning for at tegne afdragsordning, at man ikke har skjult adresse og validerer sig med CPR-nr og NemID.
Kreditomkostningerne forbundet med afdragsordningen udgør 10% af købssummen. Dog min. 50 kr. og maksimalt 100 kr.
Rate plus ratebetalingsgebyret betales via kreditkort i forbindelse med køb af produktet og efterfølgende rater opkræves via betalingslink sendt på e-mail og SMS. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvist eller samlet refundering af det samlede beløb.
Betalingsfristen for hver rate er 10 dage hvorefter et rykkergebyr efter gældende takst, p.t. 100 kr. tillægges det udestående beløb. Der sendes op til 3 rykker pr. rate opkrævning, hvorefter sæsonkortet spærres, og restbeløbet sendes til inkasso.

10.2 Refundering af produkter købt på billet.dbu.dk 
Købte produkter på billet.dbu.dk  dvs. billetter, sæsonkort, abonnementer, mv. refunderes ikke
Opkrævet billetgebyr, andre gebyrer samt evt. forsendelsesomkostninger refunderes ikke.
DBU har i øvrigt intet ansvar for kopiering og/eller videresalg af billetter.

10.3 Pris
Billetpriserne er dynamiske og offentliggøres forud for hver kamp.
Billetten må kun videresælges til en pris, der er identisk med eller mindre end billettens pålydende værdi. Billetter solgt til en pris over den pålydende værdi betragtes som 
sortbørshandel. Sortbørshandel politianmeldes.

10.4 Sæsonkort
Kun kampe i EM 2019-kvalifikationen, som er planlagt ved købstidspunktet er dækket af sæsonkortet. Evt. venskabskampe, Playoff-kampe og slutrunder, indgår ikke i sæsonkortet.
Priserne for sæsonkort i EM-kvalifikationen fremgår på https://billet.dbu.dk/CMS?page=FASTFLEX
Sæsonkortet giver dig adgang til de 4 hjemmekampe i EM-kvalifikationen, svarende til min. 20% af prisen for køb af billetter enkeltvis. De 20% gælder ikke på tilkøb af billetter.
Forkøbsret
Som sæsonkortholder har du forkøbsret til hjemmekampe i EM-kvalifikationen. Som sæsonkortholder ”FLEX” er har du mulighed for at vælge billetter svarende til det antal sæsonkort du har tegnet, forudsat at du vælger dine billetter i forsalgsvinduet inden til offentlige salg starter. DBU kan ikke garantere billetter til ”FLEX” sæsonkortholdere, efter det offentlig salg er startet. 
Har du sæsonkort ”FLEX” med mulighed for at vælge pladser i kategori 1+ og nedefter, skal du være opmærksom på at DBU ikke kan garantere en billet i kategori 1+, såfremt den pågældende priskategori bliver udsolgt, også i eventuelt forsalg. Dette gælder både i forhold til sæsonkort og eventuelt tilkøb. 
Tilkøb af billetter til sæsonkort
Som udgangspunkt kan du tilkøbe 2 billetter i forsalg til dit sæsonkort. Der kan dog være kampe hvor denne regel ikke er gældende.  
Har du købt FLEX-sæsonkort til en specifik priskategori, tager DBU højde for at eventuelle tilkøb af billetter forudsætter at der ikke er udsolgt i den specifikke priskategori eller at kampen er udsolgt.

10.5 Tilskuerafsnit
Tilskuerafsnittene til landskampe er inddelt i afsnit for tilhængere af hjemmeholdet (typisk 90% af stadionkapaciteten) samt ét eller flere tilskuerafsnit for tilhængere af det gæstende landshold (typisk op til 10% af stadionkapaciteten). Det er billetkøberens og billetindehaverens ansvar at erhverve sig billetter til det eller de afsnit, der er dedikeret til tilhængere af det landshold, som køberen og indehaveren er tilhænger af.
Såfremt én eller flere personer i samme selskab ikke er tilhængere af det landshold, som tilskuerafsnittet er dedikeret til, er det de pågældendes ansvar i sprog, gestikulation samt påklædning ikke at optræde stødende eller provokerende overfor majoriteten af tilskuerne i det pågældende afsnit. Kontrollører og politi kan af sikkerhedsmæssige årsager vælge at afvise eller bortvise tilskuere, der ikke respekterer dette forhold.

10.6 Bortkomne billetter
Der er kun adgang til stadion mod forevisning af gyldig billet. Bortkommen billet refunderes eller erstattes ikke.

10.7 Stregkoder
Til landskampe i Parken benyttes stregkodekontrol for billets gyldighed. Det er køberens/indehaverens ansvar, at stregkoden på billetten ikke er beskadiget. Beskadigede billetter betragtes som bortkomne billetter.
Seneste mødetid er 45 minutter inden kick off: DBU garanterer kun adgang fra kampens start, såfremt du står i kø ved den rette indgang senest 45 minutter inden kampens start.

10.8 Visitation
Alle tilskuere visiteres ved indgangene. Kun adgang efter visitation af stadions kontrollører. Visitationstiden ved indgangene afhænger typisk af påklædning (årstid).

10.9 Adgang og ophold
Billetten giver adgang til dét indgangs-, service- og tilskuerområde, som fremgår på billetten. Forsøg på adgang til eller ophold i andre områder er forbundet med bortvisning fra stadion.

10.10 Alkohol
Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medbringes og indtages. Kun alkohol købt på stadion må indtages.
Beruselse og påvirkning af euforiserende stoffer er forbundet med risiko for den pågældende og for andre tilskuere. Berusede og påvirkede tilskuere vil blive afvist ved indgangen eller bortvist efter indgang til stadion. Læs også: dbu.dk/billetsalg/ordensreglement.

10.11 Ordensregler
Tilskuere er underlagt DBU’s ordensreglement og stadions ordensreglement samt eventuelle foreskrifter fra lokale myndigheder eller politiet.
Fyrværkeri (kanonslag, romerlys (pyroteknik, raketter m.m.) må hverken medbringes eller antændes. Flasker m.m. må ikke medbringes. Enhver adgang til baneområdet er forbudt. Overtrædelse af DBU's og stadions ordensreglementer kan være forbundet med bortvisning og/eller erstatningsansvar. For detaljeret ordensreglement: dbu.dk/billetsalg/ordensreglement.
For stadions ordensreglement henviser vi til stadions website og/eller skiltning på stadion.

10.12 Afvisning og bortvisning
Overtrædelse af købsbetingelserne kan være forbundet med afvisning til eller bortvisning fra stadion.
DBU's arrangementsansvarlige, kontrollører og politi har hjemmel til at afvise og bortvise tilskuere, der tilsidesætter ovenstående betingelser.
Afvisning eller bortvisning medfører ikke tilbagebetaling af billetpris eller dækning af nogen anden form for omkostning direkte eller indirekte relateret til arrangementet eller episoden.

10.13 Ansvar
Landskampe spilles og gennemføres arrangementsmæssigt under henvisning til Fodboldloven (Laws of the Game).
DBU har intet ansvar, herunder erstatningsansvar af enhver art, for afbrydelser eller aflysning af kampe med henvisning til Fodboldloven og regler for turneringen som defineret af turneringens arrangør. For henvendelser herom henvises til arrangøren: Dansk Boldspil-Union, DBU Allé 1, 2605 Brøndby eller mail billetsalg@dbu.dk.

10.14 Konkurrencer og markedsføring
Billetter må ikke benyttes som præmie i konkurrencer eller i andre kommercielle sammenhænge uden skriftlig aftale med DBU.
Kommerciel anvendelse af billetter til DBU's landskampe er i et kontraktligt defineret omfang forbeholdt DBU's sponsorer.

Fanklubben

- for medlemskab af fanklubben for DBU's landshold

11. Generelt
Disse regler er gældende for medlemskab af Landsholdets Fanklub. Dansk Boldspil-Union (DBU) forbeholder sig retten til at ændre og tolke alle regler/gebyrer, som vedrører Fanklubben samt at afvikle Fanklubben med passende varsel.


Bemærk at Fanklubben er et abonnementsprodukt. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle abonnementer købt hos DBU. Når du køber et abonnement, accepterer du samtidig DBU’s abonnementsbetingelser, som vi forudsætter, du har læst forud for købet.11.1. Medlemskab
Enhver, der ønsker at støtte op om DBU's landshold, kan optages som abonnementsmedlem af Fanklubben. Medlemskab udstedes af DBU. Medlemmerne opnår en række fordele via medlemskabet (se pkt. 11.6).   

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Det er medlemmernes eget ansvar altid at holde sine personlige oplysninger opdateret (se pkt. 11.5.

11.2 Pris
For nye abonnementsmedlemmer koster medlemskabet årligt 100 kr. for voksne.

11.3 Betaling og fornyelse
Alle abonnementer, der er tegnet et Fanklubmedlemsskab bliver tilknyttet en abonnementsaftale. Vi trækker automatisk beløbet på det betalingskort, abonnementet blev oprettet med. Såfremt vi ikke kan trække pengene, sender vi dig en mail med mulighed for at tilmelde et nyt betalingskort. Alle abonnementer er forudbetalte. Vi sender en opkrævning for den kommende periode, inden udløbet af den forrige. Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst. Hvis betalingsfristen bliver overskredet med 10 dage, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr på 50 kr. DBU forbeholder sig retten til at indsende misligholdte aftaler til inkasso. Din betalingshistorik kan du se, når du logger ind på din bruger på billet.dbu.dk 

 

11.4 Personoplysninger og information 

DBU har ansvaret for, at de personoplysninger, der oplyses ved medlemskab af Landsholdets Fanklub, behandles i henhold til persondataloven. 

Ved indmeldelse i Landsholdets Fanklub accepterer du, at DBU registrerer dine personoplysninger for at administrere dit medlemskab og for at kunne tilpasse målrettede tilbud til dig.  

Personoplysninger og oplysninger om konto og køb foretaget gennem Fanklubben vil blive gemt og behandlet. Formålet med at registrere disse data er at sikre det bedste grundlag for at opfylde vores forpligtelser over for dig som medlem og for at give dig den bedst mulige service. Derudover bruges disse data til markedsføringsformål. Som medlem af Landsholdets Fanklub vil du automatisk være tilmeldt DBU’s nyhedsbreve – disse kan afmeldes i nyhedsbrevet.

11.5 Som medlem af Landsholdets Fanklub er det dit eget ansvar at holde dine personlige oplysninger ajour via din profil på billet.dbu.dk.

11.6 Medlemsfordele 
Medlemmer af Landsholdets Fanklub får individuel forkøbsret til landskampsbilletter til alle Landsholdets hjemmekampe. Forkøbsretten er tidsbegrænset og kun gældende indtil start på det offentlige billetsalg. Forkøbsretten kan desuden være betinget af antallet af dine opsamlede point, og den kan være begrænset i forhold til antallet af billetter, det enkelte medlem kan købe.

Medlemmer af Landsholdets Fanklub får individuel forkøbsmulighed til landkampsbilletter til alle Landsholdets udekampe, herunder slutrunder hvor Danmark er kvalificeret. Forkøbsmuligheden er tidsbegrænset og kun gældende indtil start på det offentlige billetsalg på DBU.dk, hvis ikke andet er kommunikeret. Til udekampe og slutrunder med begrænset antal billetter sker fordelingen af billetter som beskrevet under ”Loyalitetsprogram”.
Loyalitetspoint gives kun til billetter købt online.
Loyalitetspoint kan kun efterregistreres for kampe i 2019. Vi retter ikke point fra før 2019. 

11.7 Opsigelse af medlemskab
Medlemskabet kan når som helst opsiges ved fremsendelse af e-mail herom til fanklub@dbu.dk. En udmelding medfører ikke refusion af allerede indbetalt medlemskontingent. Ved udmelding ophører din ret til fordele med øjebliklig virkning. 
DBU forbeholder sig retten til at annullere et medlemskab, hvis medlemskabet misbruges. Ligeledes forbeholder DBU sig retten til at annullere et medlemskab, hvis medlemmet ikke overholder de retningslinjer, der gælder for tilskuere til DBU's landskampe. Læs dem her
Medlemskabet er ikke omfattet af fortrydelsesret.

11.8 Kommunikation
Al kommunikation til medlemmer af Fanklubben vil foregå via e-mail. Således bliver tilbud, nyheder, forkøbsret med videre sendt direkte til den opgivne e-mail adresse. 

11.9 Ansvarsfraskrivelse
Dansk Boldspil-Union skal altid indrette sig efter gældende UEFA og FIFA regler. Alle regler omhandlende billetsalg, antal billetter, krav om billetsalg til offentligheden og lignende vil derfor blive fulgt, uagtet at disse regler mod forventning måtte have indflydelse på alle ovenstående regler. Dansk Boldspil-Union fralægger sig ethvert ansvar for UEFA’s og FIFA’s eventuelle regelændringer, der kommer til at påvirke de nuværende regler.

Fanklubben kan træffes på e-mail: fanklub@dbu.dk 

 

 

13. DataansvarligDansk Boldspil-Union
DBU Allé 1
2605 Brøndby
CVR: 21299014
Telefon: 43262222
dbu@dbu.dk