FAQ

Hvordan blev Qatar tildelt værtskabet for VM 2022?+

Beslutningen blev truffet af FIFA’s eksekutivkomite med 22 medlemmer i 2010. Her havde DBU ikke sæde. Vi har derfor ikke stemt for den, og vi mener, beslutningen er dybt kontroversiel. 

I dag er det alle 211 medlemslande i FIFA, der er med til at bestemme, hvilke(t) land(e), der skal tildeles værtskabet for et VM.

Hvis DBU havde haft mulighed for at stemme om værtskabet til Qatar, havde vi stemt imod tildelingen. 

Hvorfor mener DBU, at tildelingen er kontroversiel?+

Vi betragter tildelingen som en dybt kontroversiel beslutning, fordi Qatar på tidspunktet for tildelingen ikke lever op til en række grundlæggende arbejds- og menneskerettigheder. 

Men også fordi beslutningen skete i en lukket komite uden den nødvendige gennemsigtighed omkring stemmeafgivningen.

Derfor er det også en sejr for DBU og FIFA’s 211 medlemmer, at alle lande siden har fået mulighed for at stemme om fremtidens VM-værtskaber. 

Hvordan vil DBU tage medansvar for at skabe forbedringer i Qatar?+

Vi ved fra Amnesty International, fra medierne og fra vores besøg i Qatar, at situationen er meget alvorlig for migrantarbejderne.

Det ønsker vi at påpege over for myndigheder og virksomheder i Qatar, og vi ønsker at fastholde et pres gennem kritisk dialog, så forholdene forbedres.

Derfor tager vi debatten åbent med Qatar og FIFA igen og igen. Og vi gør det med fælles nordiske værdier og en fælles stemme med de andre nordiske fodboldforbund 

Har den kritiske dialog med Qatar overhovedet nogen effekt?+

DBU har været i Qatar i både 2016, 2019, 2021 og 2022.

På vores besøg har vi ved selvsyn kunne konstatere, at der er rigtig lang vej igen, men at der er sket fremskridt. Vi har også set positive reformer, men her er udfordringen fortsat, at myndighederne i Qatar er alt for langsomme til at implementere forbedringerne. I forbindelse med besøgene har vi været i tæt dialog med Amnesty International, ILO og den internationale fagbevægelse.  
For ét er at vedtage nogle regler, noget andet er, at implementeringen og udrulningen ikke er gennemsigtig. DBU vil fortsætte presset med vores nordiske kolleger og andre centrale aktører. 

Mener DBU, at der er skabt forbedringer siden Qatar blev tildelt VM i 2010?+

Vi kan se, at selvom der fortsat er lang vej igen, så er der sket forbedringer i Qatar. Der er kommet bedre vilkår for migrantarbejderne i forhold til arbejdstid, minimumsløn, udrejsetilladelser m.m. Derfor vil vi i endnu højere grad lægge pres på FIFA, så presset mod Qatarmyndighederne og FIFA intensiveres. 

Vi kan ikke ændre verden alene. Men vi går sammen med de nordiske forbund og eksperterne i Amnesty, i Fagbevægelsen og resten af det internationale samfund for at lægge pres på Qatar.

Forandringer i Qatar sker gennem politisk pres fra mange fronter. Vi kan ikke sige, at vores indsats én til én er med til at ændre specifikke ting, men hvis det ikke havde været for den kritiske dialog, som det internationale samfund har haft med Qatar, ville vi ikke have set positive reformer. 

Herunder Qatars første skridt hen imod at afskaffe landets såkaldte kafala-lovgivning. 

Hvordan vil DBU forholde sig til diskrimination?+

DBU har nultolerance over for alle former for diskrimination, hvadend det angår race, køn, religion, seksualitet m.v. 

Alle personer, uanset køn, seksualitet, race, religion mv. skal have lige adgang til at se fodbold og deltage i slutrundens aktiviteter. Derfor støtter DBU for eksempel UEFA’s opfordring til, at UEFA’s medlemslande ikke spiller kampe i lande, der ikke tillader kvinders adgang til stadion.