FC Prostata-klub

Hvis din klub ønsker at starte et FC Prostata-hold, kan DBU hjælpe jer. I kan eksempelvis få hjælp med:

  • Opstartspakker: Bolde, veste, kegler mv
  • Træneruddannelse: Særligt forløb med både teoretisk viden om cancer og bivirkninger ved behandling samt viden om effekt for mændenes sundhed ved træning og inputs til praktiske øvelser med fokus på fx opvarmning, forebyggelse af skader og udvikling af alle spillere, uanset niveau.
  • Lokal klubrådgiver: Hjælper jer i gang og videre med den ugentlige træning med eksempelvis gode råd til både rekruttering, motivation og fastholdelse af spillere på holdet.

Der er nogle forudsætninger, som I skal være opmærksomme på, hvis I vil have et FC Prostata-hold. Husk derfor, at I skal:

- fastsætte et rimeligt kontingent af hensyn til målgruppen.
- give holdet adgang til klubbens faciliteter, også til sociale arrangementer efter træning.
- give holdet mulighed for at træne på de tidspunkter, der passer dem godt.
- rekruttere og aflønne træneren.
- udpege en ansvarlig for kontakten med nye spillere, DBU, kommune mv.
- holde en god dialog med træner/tovholder, hold fx gerne et par årlige møder med evaluering.
- markedsføre holdet i samarbejde med DBU, kommune og FC Prostata Ambassadørforeningen.

Kontakt DBU's Anders Østergaard, anoe@dbujylland.dk og telefon 8939 9963 for mere info om opstart af hold

Kontakt ambassadørforeningen Michael Kramer på mkramer500@gmail.com og 3025 1895 for mere info om Harald Nielsen Cup.

Video: Det er en gevinst at starte FC Prostata-hold, særligt ved gode samarbejder i nærmiljøet.