Regnskab og værdipapirer

I DBU’s årsrapport for 2021 henvises til oversigt over værdipapirer.

DBU investerer alene i investeringsforeninger og alternative investeringsfonde.

I årsrapporten fremgår oversigt over de foreninger/fonde, DBU pr. 31. december 2021 har andele i.

Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke papirer der indgår i de respektive foreninger og fonde.

Se oversigt pr. 31. december 2021 lige her.