MENU

Træneren Er Nøglen skruer op for tilbuddene

En god start i 2018 for projekterne Trænerrådgivere, Gode Fodboldforældre og C-uddannelsen betyder endnu flere tilbud til klubberne i 2019.

For et år siden satte DBU Bredde ekstra fokus på børne- og ungdomstrænerne med satsningen ”Træneren Er Nøglen”. Satsningen tilbød klubberne projekterne: Trænerrådgiver, Inspirationstræning, Gode Fodboldforældre, TOP-centre-samarbejde og en ny C-træneruddannelse.

Projekterne er blevet modtaget rigtig godt af klubberne i det første leveår. Blandt andet ansøgte 186 klubber om de 100 Trænerrådgiverforløb, og over 3.000 børne- og ungdomstrænere har gennemført det første trænerkursus, C1, i C-træneruddannelsen. Dette overgår de første succeskriterier for projekterne, og på den baggrund er nogle af projekternes tilbud opdateret til 2019.

”Klubberne har taget rigtig godt imod projekterne. Derfor skruer vi op for antallet af forløb og tilbud, så vi kan imødekomme endnu flere klubber og udviklingen af deres børne- og ungdomstrænere og fodboldmiljøer. For når vi ved, at den gode træner medvirker til øget trivsel hos spillerne samt involvering af forældrene, så skal vi også klæde trænerne godt på og udvikle dem,” siger Ove Lyhne, projektansvarlig for breddens bidrag i den Nationale Sportslige Vision.

Derfor følger der i 2019 flere tilbud til klubberne og trænerne. Antallet af Trænerrådgiverforløb bliver i 2019 sat op til 150 forløb, der fordeles blandt ansøgte klubber. Dialogmødet Gode Fodboldforældre kan nu også downloades gratis og afvikles af klubberne selv eller en DBU Instruktør kan bestilles til at afholde det i klubben.

Og samarbejdet med TOP-centrene fortsætter, idet 11 TOP-centre i 2018 har afviklet et C1-kursus for trænerne fra partnerklubberne, som har spillere tilknyttet et TOP-center. Her har i alt mere end 200 trænere gennemført C1.

Fokus i Træneren Er Nøglen er netop på, at fodboldens børne- og ungdomstrænere klædes godt på til trænerrollen og dygtiggøres, for at skabe bedre fodboldrammer for børn og unge i landets fodboldklubber for at udvikle og fastholde spillere. Satsningen er breddefodboldens bidrag til den Nationale Sportslige Vision og har følgende tilbud til klubberne i 2019: 

TRÆNERRÅDGIVERE
Trænerudviklingsforløb for klubbens drenge- og pigetrænere hjemme i egen klub afviklet af DBU’s Trænerrådgivere.
25 timers rådgivning og sparring inkl. forældremøder plus C1- eller C2-trænerkursus i klubben.

150 trænerrådgiverforløb.
Pris: 2.500 kr.
Ansøgningsrunde: 4. januar til 1. februar 2019 og 15. maj til 15. juni 2019 via hjemmesiden. 

INSPIRATIONSTRÆNING
DBU’s Trænerrådgivere foreviser eksempler på træninger ude i klubberne for klubbens trænere – både de nye og de øvede. Formålet er at inspirere trænerne og motivere til uddannelse. Træningerne har både pædagogisk og fodboldfagligt indhold.

Pris: 1.000 kr. for to timer.

GODE FODBOLDFORÆLDRE
Er et oplæg i klubben for fodboldforældre, der afstemmer forventningerne mellem forældre og klub, og handler om forældrerollen, trænerens rolle samt klubbens værdier og kultur for at fastholde og skabe et godt klub– og fodboldmiljø.

Pris: Gratis, hvis klubben selv afvikler. Downloades fra hjemmesiden.
Eller 1.000 kr. hvis en DBU Instruktør afvikler.

TOP-CENTRE-SAMARBEJDE
I 2018 blev der etableret et samarbejde mellem TOP-centrene og DBU Bredde, hvor TOP-centrene fik et C1-kursus, som de tilbød gratis til trænere fra partnerklubberne.
Mere end 200 trænere fra partnerklubber har deltaget og gennemført C1. Samarbejdet fortsætter i 2019, hvor der kan vælges mellem C1- eller C2-trænerkursus.Log ind