Beslutning og forløb

Baggrund

Historien bag, beslutningerne om samt proces + information undervejs

TOP-center: Historie bag beslutning og beskrivelse

  • Ønske fra Eliteklubberne om at kunne arbejde tidligere med spillerne i de lokale fodboldklubber
  • Mange aktiviteter og handlinger nu, i konflikt med Holdninger & Handlinger
  • Behov for større fodboldfaglig kvalitet i arbejdet med spillerudviklingen i dansk børnefodbold
  • U10-U12 indskrevet i HEG talentstrategien fra efteråret 2014, efter ønske og dialog med licensklubbernes talentansvarlige
  • HEG arbejder i 2015 videre med strategien, i dialog med bredden nedsættes arbejdsgruppe
  • Arbejdsgruppe fremlægger forslag til præmis

TOP-center: Beslutningsproces

2016
November 2016: Præmissen vedtages i DBU´s bestyrelse

2017
Februar: Ansættelse af 2 halvtids medarbejdere til beskrivelse af projektet

Februar: Vedtagelse af ansøgningsproces

April: Ansøgningsmateriale til godkendelse i Proff og Bestyrelse

Juni: Opstart udskydes til januar 2018

Juni: Præmis godkendes igen i DBU´s bestyrelse


TOP-center: Proces og information

2016
November: Nyhed omkring vedtagelse på DBU.dk

2017
April: Møde med Talent- og Sportschefer

Maj: Dialogmøder med Talent- og Sportschefer øst/vest + superliga og 1. divisions møde

Medio juni: Dialogmøder med LU Administrationschefer

21. juni: Ansøgningsmateriale udsendes til klubberne
21. juni: Ansøgningsmateriale offentliggøres på DBU.dk
21. juni: Infobrev + Folder udsendes til alle danske klubber med børne/ungdoms fodbold

Medio august: Informationsmøder med LU klubber Øst/Vest, efter aftale med følgegruppe. Administreret af LU-kontorer

8. september: 1. ansøgningsfrist , tilkendegivelse og afdækning af ansøgerfelt
8. september. Nyhed på DBU.dk

September - Oktober: Løbende dialog med ansøgerklubber

24. oktober: Endelig ansøgningsfrist (2. ansøgning)

8. november: Udvælgelse og tildeling af centre
8. november: Nyhed på DBU.dk

2018
Uge 4: Start på opstartsperiode for TOP-centre
Primo marts: Slut på opstartsperiode for TOP-centre. Alle 29 TOP-centre startet op

TOP-center: DBU-ansattes (Talenttrænere) handlinger januar – marts 2018

Januar: Konsulentbistand til TOP-centrenes før centrenes opstart

Januar - Marts: Møder med TOP-centre samt ansvarlige klubber
Januar - Marts: Deltagelse i forældre-info-møder på TOP-centre
Januar - Marts: Observation af træning på alle TOP-centre minimum 1 gang

TOP-center: Aktiviteter foråret 2018

(FF = FodboldFagligt ansatte på TOP-centre)

19. februar: FF-samling for TOP-centre i ØST. Afviklet i Herfølge/HB Køge
21. februar: FF-samling for TOP-centre i VEST. Afviklet i Silkeborg

7. maj: FF – samling for TOP-centre i ØST + VEST. Afvikles i Odense