Velkommen på landsholdet

Velkommen på landsholdet

Kære spiller, forældre, klubleder og uddannelsesinstitution 

Her kan du læse vigtig information, der er værd at vide, i forbindelse med deltagelse på et ungdomslandshold.

 

Tilsigelsen

Forud for hver samling, hvad enten det er en træningssamling eller i forbindelse med landskampe, sendes der en tilsigelse ud på mail til den enkelte spiller og til klubben. I denne vil der fremgå datoer, tidsrum, program og andre praktiske informationer.

Det er vigtigt, at spilleren og evt. forældre læser tilsigelsen igennem og spilleren selv besvarer afsenderen af denne mail, så koordinatoren ved, at alle spillere har fået informationen og deltager i landsholdsaktiviteten. Derudover skal spilleren sørge for at sende tilsigelsen videre til sin uddannelsesinstitution.

 

Bestilling af rejse

Når spilleren har modtaget tilsigelsen og dermed kender mødetid og sted til en landsholdsaktivitet, skal hun selv bestille/planlægge transport til og fra samlingen. Vi opfordrer til at spilleren kommer med tog og selv køber sin billet via DSB App'en eller benytter sit rejsekort. Alle udlæg i forbindelse transport refunderes via DBU's afregningssystem, Acubiz ONE (læs hvordan under punktet "udlæg og afregning").

Er der spørgsmål til rejsen eller problemer med køb at togbilletter kan DBU’s rejsebureau kontaktes på rejser@dbu.dk eller på tlf.: 4326 2252 eller 4326 5403 (mellem kl. 9.00 – 15.00).

 

Spillere under 16 år skal bestille/købe børnebilletter. Som identifikation i toget/bussen skal du fremvise sygesikringskort sammen med din billet. Spillere mellem 16 og 26 år SKAL bestille/købe Ungdomsbilletter. Som identifikation i toget/bussen skal du fremvise Pas sammen med din billet.

 

Ved udlandsrejser er det nogle gange muligt at flyve indenrigs. Dette vil fremgå af tilsigelsen og skal aftales på forhånd med landsholdskoordinatoren. Flybilletter skal altid bestilles via DBU rejser.

 

Udlæg og afregning

Har du udlæg som du skal have refunderet ifm. en landsholdssamling, skal du benytte DBUs rejseafregningssystem – Acubiz One, klik her for vejledning. 
Det kan være godtgørelse for kørsel i bil, eller hvis du selv har lagt ud for togbilletter ved brug af rejsekort eller billetkøb i DSB App'en. Kun togbilletter indkøbt som børnebilletter (til og med 15 år) og Ungdomsbilletter (fra 16-26 år) med vedhæftet bilag vil blive refunderet. Afregninger skal være tastet i Acubiz senest syv dage efter samlingen.
Godtgørelse for kørsel i bil kan kun ske, hvis tre eller flere spillere kører sammen i bilen medmindre andet er forhåndsaftalt med undertegnede. DBU udbetaler kørsel efter km-taksten 1,98 kr./km. og refunderer, hvad der svarer til prisen på en togbillet, hvis du kører i bil med én eller to spillere.

 

 

Landsholdsaktiviteter

På alle ungdomslandshold vil der udover træningssamlinger af 1-3 dages varighed i Danmark være landskampe på hjemmebane og/eller i udlandet.

U16-pigelandsholdet deltager hver sommer i Open Nordic Tournament som afholdes på skift mellem de nordiske lande. Derudover deltager holdet i en UEFA Development turnering i foråret, samt et arrangement med to venskabskampe i løbet efteråret.

Både U17-pigelandsholdet og U19-kvindelandsholdet deltager i UEFA’s turneringer. Derfor har disse to hold også en højere rejseaktivitet, som dog afhænger meget af resultaterne på banen. Som oftest deltager begge hold i en EM-kvalifikationsturnering både forår og efterår. 3-4 uger inden disse turneringer spilles der som udgangspunkt forberedelseskampe/turneringer. Både kvalifikationsturneringerne og de forberedende kampe spilles i Danmark eller i et europæisk land. 

Se landsholdenes program her

 

Pas, sundhedskort og EU-sygesikringskort

Du skal som spiller ALTID have gyldigt dansk pas ved rejser udenfor Danmark. Dit pas skal være gyldigt i mindst seks måneder ved afrejsetidspunktet, da mange lande kræver dette. Derudover skal DBU’s administration have en kopi af billedsiden til internt brug.

Du skal medbringe det gule sundhedskort til samlinger i Danmark, hvilket giver dig ret til ydelser efter sundhedsloven. Det blå EU-sygesikringskort skal medbringes ved rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. OBS! Kortet er gratis og er gyldigt i op til fem år. Det er vigtigt, at kortet er gyldigt i hele den periode, hvor du opholder dig i udlandet – kortet giver dig ret til sygehjælp på lige fod med borgere i det land du besøger.

 

Skader og sygdom

Det er vigtigt, at du er skadesfri og uden sygdom, når du møder ind til en landsholdssamling. Hvis du har oplevet sygdom eller småskader i perioden op til samlingen bedes du snarest og inden samlingens start kontakte landstræneren og fysioterapeuten/lægen samt indberette dette i Sideline/XPS. Hvis du er det mindste i tvivl, skal du tage kontakt til landstræneren inden samlingen, for at få din fysiske tilstand afklaret.

 

Antidoping og medicin
DBU er omfattet af Danmarks Idrætsforbunds og Anti Doping Danmarks Antidoping regler og tager stærkt afstand fra enhver brug af doping. Alle landsholdsspillere er forpligtet til at stille op til dopingkontrol under Anti Doping Danmark, UEFA eller FIFA. Spillerne vil løbende blive informeret omkring risikoen ved brug af doping, samt oplysning omkring procedureren mv. i forbindelse med dopingkontrol. Klik her og se hvordan en dopingkontrol foregår.

Spillere der dagligt benytter sig af medicin skal sikre sig, at dette IKKE står på WADA's liste over forbudte stoffer - det gælder for både klub- og landshold. Anti doping Danmark har udarbejdet en medicin-app, "Anti Doping Danmark" hvor du selv har mulighed for at tjekke din medicin. Hent den på din mobil, så har du altid styr på om din medicin er lovlig eller ej.

Hvis du anvender medicin, der står på listen over forbudte præparater skal du tale med din læge om at få ændret medicinen eller ansøge om en dispensation til at benytte din nuværende medicin. Det er ALTID spillerens eget ansvar at have medicin og evt. papirer på plads. Hvis du tager nogen former for medicin, SKAL dette meddeles til DBU. Kontakt landsholdskoordinatoren, hvis du er i tvivl.

Til forældre: Antidoping Danmark har målrettet information til forældre, der har et barn, der dyrker eliteidræt. Materialet indeholder information om medicin, kosttilskud, whereabouts og dopingkontrol og giver også nogle konkrete eksempler på, hvordan du kan hjælpe dit barn igennem stressede og sårbare perioder – se materialet her

 

Uddannelse og Team Danmark

DBU prøver så vidt muligt at tage hensyn til spillerne, så landsholdsaktiviteter på skoledage begrænses. Der er dog altid afsat tid til lektier, når de enkelte landshold er samlet i en længere periode. Her vil der være ro til lektielæsning, mulighed for hjælp fra ledere eller direkte kontakt til lærerne, hvis dette er aftalt på forhånd. Derudover er der altid mulighed for dialog med den enkelte landstræner i forbindelse med spidsbelastninger både i skolen og på landsholdet. For spillerne er det vigtigt at få lavet en lektieplan, når man er væk i en længere periode med landsholdet. 
Hvis du er tilknyttet Landsholdsbruttotruppen, kan du blive Team Danmark godkendt, og dermed få mulighed for at gå i de populære Team Danmark klasser på både gymnasier og handelsskoler. Godkendelsen betyder bl.a., at du kan få erstatningstimer i de perioder du er væk med landsholdet, samt muligheden for at forlænge din uddannelse. Læs mere om en Team Danmark sportslig godkendelse her.

Du kan også finde mere information om bl.a. folkeskolens idrætsklasser, Efterskoler, ophold i udlandet og Team Danmark uddannelsesinstitutioner under Fodbold og uddannelse (under udarbejdelse)

 

Forsikring
Alle spillere på DBU's landshold er ved samlinger i ind- og udland dækket af DIF's Idrætsrejseforsikring. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage mm. Forsikringen dækker ikke private ejendele, disse ting dækkes normalt af spillerens egen private indboforsikring/rejseforsikring. DBU opfordrer alle spillere til at have egen forsikring og evt. dækket under familiens sundhedsforsikring. Er du i tvivl er du altid velkommen til at kontakte Landsholdskoordinatoren.

Tøj og materialer

Alle spillere får udleveret tøj til træning og fritid ved indmøde til en landsholdsaktivitet og dette skal benyttes under hele samlingen. Dette er dog kun til låns, og skal afleveres igen, når aktiviteten slutter. Du skal medbringe min. to par fodboldstøvler og altid være opmærksom på baneforhold i forhold til vejret samt hvilket underlag der spilles på. På udlandsture skal min. et par pakkes i håndbagagen, idet der altid er risiko for mistet bagage.

Som udgangspunkt får spillerne på U16, U17 og U19 udleveret en rygsæk og en støvlepose under samlinger med landskampe. Spillerne skal benytte rygsækken til håndbagage og til tøj kamp. Støvleposen benyttes til træning og kamp. Derudover får alle spillere udleveret en træningselastik første gang de er med landsholdet som skal medbringes til hver samling

 

Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Dansk Boldspil-Union (DBU) behandler som led i koordineringen og administrationen af U-landsholdene en række personoplysninger om dig. Der indhentes samtykkeerklæringer på alle spillere for både brug af foto – og video materiale, samt for udveksling af helbredsmæssige forhold i mellem klub og landshold.

Oplysningerne behandles kun i det omfang, de er nødvendige for landsholdsaktiviteterne.

Du kan finde yderligere information omkring behandling af personoplysninger i DBU her.

 

Sport og pengespil

Siden 2012 har det været ulovligt og strafbart i Danmark for børn og unge under 18 år at spille pengespil (alt spil om penge, fx sportsbetting, skrabelodder og poker). Derfor tillader DBU ikke spillere under 18 år at spille pengespil i forbindelse med DBU’s træningssamlinger og U-landskampe. Pengespil har endvidere den udfordring, at det beviseligt påvirker den mentale forberedelse og restitution negativt, hvorfor pengespil heller ikke tilrådes elitespillere ældre end 18 år – dette gælder også tiden mellem træninger og kampe. Vi fraråder også forældre i at have en spil-konto sammen med deres børn. For yderligere information se ”Spil til strengen”.

 

Sociale medier

Du kan følge alle U-landshold under træningssamlinger og turneringer på vores Facebookside „Ungdomslandsholdene - kvinder“. Derudover har alle Landshold en Facebookgruppe til intern brug mellem spillere og ledere.  Alle forældre opfordres til at melde sig ind Facebookgruppen ”Forældregruppe – pigelandsholdene” - Her vil løbene komme relevant info til dig som forælder. 

 

Spilleren skal tage ansvar

Det er vigtigt, at det er spilleren der tager ansvar for deltagelse i landsholdsaktiviteter. Dette gælder både bestilling af billetter og kommunikationen med landstræneren, da dette er en del af udviklingen som landsholdsspiller. Derfor vil alt information fra DBU blive sendt direkte til spilleren.

Forældre

Som forældre til en landsholdsspiller spiller du en vigtig rolle udenfor banen. Det gælder bl.a. i forhold til transport, kost, søvn, skole, planlægning, hvor I virkelig er en vigtig del af spillernes hverdag.

DBU opfordrer forældre til at følge det aktuelle landshold, både i Danmark og i udlandet. Billetter til kampe og andre spørgsmål omkring samlinger og landskampe skal ALTID gå igennem landsholdskoordinatoren. På længere ture er der altid afsat tid til forældrebesøg og disse skal respekteres. Forældre er ikke velkomne på spillerhotellet udover de indlagte besøgstider. Forældre skal desuden ALTID booke et andet hotel end der hvor holdet er bosat. 

Spilleruddannelse

På U-landsholdene har vi udover teknisk og taktisk træning også meget fokus på mentaltræning og fysisk træning. Igennem Team Danmark har vi tilknyttet en Sportpsykologisk konsulent. Hun er tilknyttet et hold fra januar til december, hvor hun igennem forskellige temaer arbejder på at udvikle pigernes mentale færdigheder. I som forældre er en rigtig vigtig del af pigernes hverdag og derfor vi vil konsulenten i starten af året afholde et forældremøde omhandlende forældrerollen, med fokus på hvordan du som forældre støtter din datter optimalt i talentudviklingsårene.

 

Klubtræneren

Samarbejdet mellem spilleren, klubtræneren og landstræneren er uvurderligt. DBU opfordrer til en høj dialog mellem klubtrænerne og den enkelte landstræner, når det gælder planlægning af spillerens træningsmængde og indhold. Landstræneren har dog spilleren 100 % til rådighed, når hun deltager i landsholdsaktiviteter. Klubtræneren vil få en tilbagemelding fra landstræneren efter hver endt landsholdsaktivitet.

 

Vi glæder os til samarbejdet med spillere, forældre og trænere og du er altid velkomne til at kontakte den respektive landsholdskoordinator for spørgsmål.

 

For yderligere oplysninger omkring uddannelse og U-landsholdene, kontakt:

Landsholdskoordinator U16/U19 og Uddannelsesansvarlig
Jannie Pedersen
Tlf: +45 4326 5467
E-mail: jped@dbu.dk

Landsholdskoordinator U17
Laura Hald
Tlf: +45 4326 2222
E-mail: lauh@dbu.dk