Ansøgningsskema for Ordinær Stipendiepulje

Stipendiet tildeles for en periode på seks måneder ad gangen fra 1. februar til 31. juli og 1. august til 31. januar, og udbetales kvartalsvis forud. Udbetalingerne af disse stipendier afregnes som hidtil i overensstemmelse med punkt. 2.8 i Vilkår for deltagelse i DBU's Kvinde Senior landsholdstrupper 2017-2021.

DBU vil til hver stipendieperiode uddele minimum 20 stipendier, herunder minimum 10 stipendier af DKK 6.000 pr. måned og minimum 10 stipendier af DKK 4.000 pr. måned, samt herudover 7 stipendier af DKK 2.000 pr. måned til talentfulde spillere under 23 år. Bortset fra de sidstnævnte stipendier af DKK 2.000 skal stipendierne tildeles spillere, der er oplistet på den liste af 30 spillere, som DBU udarbejder, og som inkluderer den "bruttogruppeliste" med 26 spillere, som DBU indleverer til TeamDanmark.

Stamoplysninger

Behandling af personoplysninger DBU behandler som led i administrationen af stipendieordningen en række personoplysninger om dig, herunder lønsedler og/eller kopi af din kontrakt med din respektive klub. Formålet hermed er at kunne lave en reel udvælgelse i henhold til afsnit 2 i landsholdsaftalen. Oplysningerne behandles kun i det omfang, de er nødvendige for ovenstående formål. For yderligere information omkring behandling af personoplysninger i DBU kan du læse vores til enhver tid gældende ”Privatlivspolitik”.