Ansøgningsskema for den Supplerende Stipendiepulje

Stipendier fra den supplerende stipendiepulje kan søges og tildeles løbende, enten i form af enkeltstående beløb eller faste månedlige beløb over en periode på 3-6 måneder, hvor udbetalingen sker kvartalsvis forud.

Tildelingen sker efter DBU’s vurdering af den enkelte spillers konkrete behov og fodboldmæssige potentiale.

Når et stipendium er tildelt en spille, kan dette ikke fratages spilleren igen – uanset om betingelserne for tildeling af stipendiet ikke længere er til stede. Stipendiet bortfalder dog (og skal tilbagebetales forholdsmæssigt), hvis spilleren har meldt fra overfor landsholdet.

Stamoplysninger

Behandling af personoplysninger DBU behandler som led i administrationen af stipendieordningen en række personoplysninger om dig, herunder lønsedler og/eller kopi af din kontrakt med din respektive klub. Formålet hermed er at kunne lave en reel udvælgelse i henhold til afsnit 2 i landsholdsaftalen. Oplysningerne behandles kun i det omfang, de er nødvendige for ovenstående formål. For yderligere information omkring behandling af personoplysninger i DBU kan du læse vores til enhver tid gældende ”Privatlivspolitik”.