Videooptagelser af kampe

Når klubberne filmer en kamp, f.eks. ved brug af VEO, så SKAL de (enten ved skiltning eller lign.) oplyse alle ’medvirkende’ (dommere, modstandere, eget hold m.m.) om, at fodboldkampen bliver videooptaget, således at klubben overholder databeskyttelsesreglerne (GDPR).
Det kræver IKKE samtykke fra spillere, trænere og/eller dommere at videofilme en kamp, MEN det er en databeskyttelsesmæssig ret for alle de deltagende parter, at de skal have muligheden for at sige nej.
Man må også gerne offentliggøre videooptagelse af kampe på f.eks. sociale medier.
Det er dog MEGET VIGTIGT at være opmærksom på følgende:
  • Man skal oplyse alle implicerede parter om, at det vil blive offentliggjort.
  • Alle spillere, dommere, trænere eller lign., der optræder i videooptagelsen, skal have mulighed for AT SIGE NEJ, såfremt de ikke ønsker at videooptagelsen offentliggøres.
  • Hvis man har lagt videooptagelsen op på de sociale medier og/eller DBU's platform, og der er én eller flere af de implicerede parter, der ønsker at få det slettet igen, så SKAL man slette det fra nettet uden unødigt ophold.
OG HUSK, at når der er tale om børn og unge, så skal man være særligt opmærksom og udvise ekstra beskyttelse, da denne gruppe måske ikke er helt så klar over de eventuelle konsekvenser af en eventuel offentliggørelse.
DBU har skrevet ind i den generelle privatlivspolitik (som fremgår af fodboldpasset), at videooptagelser af kampe kan forekomme, så spillere, dommere, trænere m.m. er gjort opmærksomme på det, MEN den respektive klub skal stadig oplyse om, at der foretages videooptagelse af kampen.

 

Endvidere skal klubben være opmærksom på følgende:
  • hvor længe de opbevarer videooptagelserne (de skal slettes, når optagelsen ikke findes relevant længere - som udgangspunkt efter et år)
  • ved indsigtsbegæringer skal videomaterialet udleveres, men klubben skal sørge for at sløre alle andre parter end den registrerede, der anmoder om indsigten
  • klubben skal huske at få skrevet denne form for behandling af personoplysninger ind i deres artikel 30-fortegnelse (GDPR fortegnelse over behandlingsaktiviteter)

Svar på spørgsmål, vi ofte hører

Hvem må optage kampe?+

Forældre, spillere og klubpersoner fra begge hold må optage kampe. 

Hvem skal give accept til optagelserne? Er det begge hold?+

Der skal ikke gives accept for at optage kampen, men alle involverede parter skal oplyses om, at kampen optages.

Skal den optagende part informere begge hold om optagelserne?+

Ja, alle involverede parter – hold, modstandere, forældre, dommere mm. – skal informeres om, at kampen optages.

Kan en træner/leder på vegne af klub, hold og spillere sige ja til kampen ligges ud til offentlig skue, fx i Fodbold app'en?+

Ja, hvis vedkommende har informeret de involverede om, at kampen blev optaget.

Må video deles fra Fodbold app'en til andre steder på nettet?+

Ja – hvis ikke det er i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Hvis der er en eller flere spillere på optagelsen der ønsker denne fjernet fra offentlig fora, hvor skal det så ske fra?+

Videoen skal fjernes af den, der har offentliggjort videoen.

Skal man orientere modstanderen om, at man filmer kampen? – eller er det bare god stil?+

Alle involverede parter – hold, modstandere, forældre, dommere mm. – skal informeres om, at kampen optages.

Skal modstanderen give samtykke til, at man optager en fodboldkamp?+

Nej, det er nok at informere kampens aktører om, at den bliver optaget. 

Skal forældrene give samtykke?+

Nej. Men de tilstedeværende forældre skal informeres om, at kampen optages. 

Det foregår jo som regel på et offentligt område, men kan modstanderen alligevel godt sige, at de ikke vil have kampen filmet?+

Ja. Kampens aktører kan godt bede om, at en kamp ikke skal optages. 

Hvor længe må de opbevare optagelserne?+

Som udgangspunkt i et år efter optagelsen, med mindre der er særlig god grund til at opbevare optagelsen i længere tid. 

Må de efterfølgende lægge kampen på de sociale medier? Og må de dele linket med alle, fx øvrige trænere?+

Ja. Men optagelsen skal fjernes igen uden unødigt ophold, hvis det kræves af en af de deltagende parter.