Træningskompensation

Hvad er træningskompensation

Træningskompensation er en kompensation til de klubber, som har investeret i træning og uddannelse af unge spillere mellem spillerens 12. og 23. år. Reglerne fastslår, at der som udgangspunkt udbetales træningskompensation for spillere op til 23 år. Dog, er det kun de klubber, som har trænet spilleren op til og inklusiv kalenderåret for deres 21-års fødselsdag, der er berettiget til at modtage træningskompensation. 

Træningskompensation gælder på nuværende tidspunkt kun for klubber på herresiden.

Reglerne om træningskompensation fremgår af FIFA’s Regulations on the Status and Transfers of Players

 

Hvilke omstændigheder udløser træningskompensation

Træningskompensation udløses når:

  • En spiller skifter internationalt og får sin første professionelle kontrakt inden udgangen af det kalenderår hvor spilleren fylder 23
  • En spiller skifter mellem to klubber i forskellige fodboldforbund inden udgangen af det kalenderår hvor spilleren fylder 23. Her er træningskompensation kun gældende for seneste klub, da spilleren var professionel ved skiftet.

 

Træningskompensation er ikke gældende, når

  • Den tidligere klub har ophævet spillerens kontrakt uden rimelig grund
  • Spilleren skifter til en kategori 4 klub.
  • En professionel bliver amatørspiller ved skiftet

 

Eksempel på a)

Spilleren er 23 år, og er amatørspiller i Klub A, som tilhører det danske fodboldforbund. Spilleren skifter nu til Klub B, som tilhører det engelske fodboldforbund, hvor spiller A bliver professionel. Dette skifte udløser træningskompensation, til alle klubber fra kalenderåret, hvor spilleren fylder 12 til og med kalenderåret hvor spilleren fyldte 21 år, som har været med til at uddanne spilleren.

 

Eksempel på b)

Spilleren er 20 år, og er professionel i Klub A, som tilhører det danske fodboldforbund, men bliver nu købt af Klub B, som tilhører det engelske fodboldforbund.  Dette udløser kun træningskompensation til Klub A og ikke alle klubber fra kalenderåret hvor spilleren fyldte 12 til og med transferen, som har været med til at uddanne spilleren. De resterende klubber ville i dette tilfælde dog være berettiget til solidaritetskompensation som du kan læse mere om HER.  

 

Hvordan beregner man træningskompensation

Træningskategorier

For at kunne beregne træningskompensation, er alle forbund i verdenen blevet instrueret i at opdele deres respektive klubber i træningskategorier, som er i overensstemmelse med klubbernes finansielle investering i at træne spillere. FIFA fastlægger, hvilke kategorier der er til rådighed for hvert enkelt fodboldforbund (pr. resultater i Europa), hvorefter der bliver fastlagt, hvilke klubber som skal fremgå af de enkelte kategorier.

Herunder kan ses et udpluk fra kategoriseringen fra FIFA:

Confederation

Category I

Category II

Category III

Category IV

AFC

 

$40,000

$10,000

$2,000

CAF

 

$30,000

$10,000

$2,000

CONCACAF

 

$40,000

$10,000

$2,000

CONMEBOL

$50,000

$ 30,000

$10,000

$2,000

OFC

 

$30,000

$10,000

$2,000

UEFA

€90,000

€60,000

€30,000

€10,000

(skema fra 2019 jf. FIFA’s cirkulære nr. 1673)

I Danmark er det således, at klubberne er inddelt fra kategori 2 til 4.

  • Kategori 2: Superligaen
  • Kategori 3: 1. Division
  • Kategori 4: Alt under 1. division

 

FIFA udgiver hvert år alle kategoriseringer for diverse fodboldforbund på deres website(www.FIFA.com)

 

Beregningen af træningskompensation iht. kategorierne

Hovedreglen for selve beregningen af træningskompensation for en spillers tidligere klub/klubber er, at man tager udgangspunkt i de omkostninger, som vil have forekommet hvis man selv skulle træne og uddanne spilleren.

Hvis en spiller bliver professionel for første gang ved et skifte internationalt, beregnes træningskompensationen således, at man tager den nye klubs træningskategori, og de beløber som er fastlagt der ift. træningskategorier, og ganger dem med antallet af år, spilleren har været under træning i en eller flere klubber.

Såfremt det omhandler et professionelt skifte mellem to klubber i forskellige fodboldforbund, inden udgangen af det kalenderår hvor spilleren fylder 23, beregnes træningskompensation således, at man tager den nye klubs træningskategori, men man beregner kun efter antallet af år, hvor spilleren har været i den seneste klub.

FIFA har i reglerne om træningskompensation indsat en særregel i forhold til unge spillere der skifter klub. FIFA har derfor fastlagt, at træningsomkostningerne for spillere ved kalenderårene mellem deres 12. år og 15. år skal baseres på træningsomkostninger for en kategori 4 klub. De resterende kalenderår er fastlagt efter den nye klubs kategorier.

 

Eksempel på beregning af træningskompensation (Første professionelle kontrakt ved internationalt skifte)

Spilleren er en brasiliansk amatør fodboldspiller på 21 år, som har haft sin træningshistorik fra 12 år til 21 år i den brasilianske Klub A. Spilleren skifter til den danske Superliga hos Klub B og bliver professionel. Den danske klub B, skal derfor betale træningskompensation til Klub A.

I forhold til ovenstående beregning, er det således, at fra kalenderåret på hans 12-års fødselsdag til og kalenderåret for hans 15-års fødselsdag, skal beregning således være sat til en kategori 4 takst (se skema):

4 kalenderår (12-15 år) *10.000 euro (kategori 4-takst) = 40.000 euro

Derefter vil beregningen for kalenderårene fra hans 16-års fødselsdag til og med kalenderåret for hans 21- års fødselsdag være sat efter, at den nye danske superliga klub er kategori 2(se skema for superliga klubber):

6 kalenderår (16-21) *60.000 euro (kategori 2-takst) = 360.000 euro

I alt vil den danske superliga klub B skulle betale træningskompensation til den spanske klub B:

40.000 euro + 360.000 euro = 400.000 euro

 

Eksempel på beregning af træningskompensation (allerede professionel spiller skifter internationalt)

Spilleren er en amerikansk professionel fodboldspiller på 19 år, som har haft sin træningshistorik fra 12 år til 16 år i en anden amerikansk klub, end hans nuværende amerikanske klub A. Spilleren blev professionel i forbindelse med sit nationale skifte til klub A. Spilleren bliver nu kontraktløs i klub A, og skifter frit til en dansk 1. divisions klub B. Den danske klub B, skal kun betale for træningskompensation til Klub A, da spilleren allerede var professionel ved skiftet.

I forhold til ovenstående beregning, er det således, at fra kalenderåret for hans 17-års fødselsdag til og med kalenderåret for hans 19-års fødselsdag, skal beregning således være sat til en kategori 3-takst (se skema for 1. division)

3 kalenderår (17-19 år) *30.000 euro (kategori 3-takst) = 90.000 euro

 

OBS!! Vær opmærksom på, at de ovenstående beregninger tager udgangspunkt i fulde kalenderår. Såfremt spilleren skifter midt i kalenderåret, skal beløbet beregnes forholdsmæssigt for året.  

 

Særlig beregning og undtagelser for skifter i EU

For spillere som skifter fra et forbund til et andet forbund indenfor EU, skal beregningen af træningskompensation udarbejdes på følgende måder:

  • Hvis spilleren skifter fra en klub i en lavere kategori til en klub i en højere kategori, skal beregningen foretages på baggrund af gennemsnittet af den fastlagte træningskategoribeløb for de to klubber. ((eksempel: Skifter spilleren fra en klub i Premier League (kategori 1) til en Superliga klub(kategori 2), er beregningen baseret på et gennemsnit af de to kategorier, og dermed (90.000€+60.000€)/2 = 75.000€
  • Hvis spilleren skifter fra en klub i en højere kategori til en klub i en lavere kategori, skal beregningen baseres på træningskategoribeløbet for den klub der er i den laveste kategori. ((eksempel: Skifter spilleren fra en klub i Premier League (kategori 1) til en Superligaklub (kategori 2), er beregningen baseret på et Superliga klubbens takst på 60.000€))

 

Særligt under skifter i EU, er det gældende, at hvis den tidligere klub ikke tilbyder en spiller en kontrakt, er denne heller ikke berettiget til træningskompensation, medmindre den tidligere klub kan retfærdiggøre, at den er berettiget til en sådan kompensation. Den tidligere klub skal mindst 60 dage før udløbet af spillerens kontrakt tilbyde spilleren en kontrakt skriftligt (via registreret post, E-mail), som minimum har samme økonomiske værdi, som den igangværende kontrakt. Hvis den tidligere klub har amatørstatus, og ikke er i stand til at tilbyde en kontrakt i forhold til nationale regler, skal klubben kunne fremvise en konkret interesse i spillerens egenskaber, og herunder at denne besidder en fremtidig ambition med spilleren.  FIFA’s praksis viser, at en sådan konkret interesse viser sig ved, at amatørklubben kan bevise at have afholdt møder med spilleren vedrørende spillerens fremtidige karriere, og at klubben havde fremlagt en længerevarende strategi for, hvordan de kunne opnå en kontrakttilladelse i fremtiden.

 

Fraskrive sig retten til træningskompensation - Waivers

Det sker tit i praksis, at tidligere klubber fraskriver sig retten til træningskompensation. Dette kaldes i praksis en waiver. FIFA har tidligere udtalt, at dette er tilladt, dog har de også specificeret, at en sådan fraskrivelse skal opfylde følgende betingelser for at være gyldig.

Ordlyden i fraskrivelsen skal være specifik, og må ikke være tvetydig. Ofte skriver klubberne blot, at spilleren er en ”fri spiller”, som kan betyde flere ting, såsom at spilleren er uden for kontrakt. Denne formulering ville ikke opfylde betingelserne for en såkaldt waiver.

Derudover kan en tidligere klub kun fraskrive sig træningskompensation på egne vegne. Det vil sige, at såfremt der i spillerens træningshistorik fremgår flere klubber, skal alle klubberne som har ret til træningskompensation udarbejde en selvstændig waiver, før man kan vide sig sikker på, at der ikke forekommer træningskompensation.

 

Procedure for betaling

Træningskompensation er som et klart udgangspunkt et klub-til-klub anliggende. Den købende klub har 30 dage efter spillerens registrering til at betale træningskompensation til den/de tidligere klubber, som er berettiget til kompensationen. Det er den købende klubs ansvar til at beregne beløbet for træningskompensationen og at distribuere det i henhold til spillerpasset som DBU har uploadet i forbindelse med overførslen af spillercertifikatet. Hvis dem købende klub ikke har reageret rettidigt, kan der med fordel tages kontakt til dem, og påminde om den manglende betaling. Hvis der fortsat ikke kan skabes forbindelse til den købende klub, kan der i sidste ende oprettes en ”claim-sag” i FIFA TMS, hvor FIFA’s relevante instans vil vurdere sagen og afgøre hvorvidt der skal ske betaling eller ej.  Hvis I er en amatørklub, uden adgang til FIFA TMS, vil DBU i samarbejde med jeres klub sørge for at oprette en sag på vegne af klubben.