Projekteksempel: Fodbold for virksomheder i Høje-Taastrup

Høje- Taastrup kommune vil i samarbejde med Taastrup FC tilbyde Fodbold Fitness hold for virksomheder løbende over 12 uger.

Målgruppe 
Medarbejdere i virksomheder i Høje-Taastrup Kommune

Formål 
At tilbyde det forskningsdokumenterede aktivitetstilbud (Fodbold Fitness) til virksomheder i Høje-Taastrup Kommune.

Mål 
Høje-Taastrup Kommune ønsker primært at have virksomheder med, der har over 100 medarbejdere. Målet er at mindst 20 % af medarbejderne deltager i forløbet og mindst 50 % af dem, der deltager oplever at have fået bedre fysisk velvære. Målet er at det igangsættes i samarbejde med op til 10 virksomheder og den 2-årige periode. Endelig er målet at der efter endt forløb bliver Fodbold Fitness hold i klubberne, som betyder at medarbejderne bliver en del af foreningslivet. 

Beskrivelse
Projektet skal løbe i 2015 og 2016. De nye tilbud skal være i samarbejde med en virksomhed, helst med over 100 ansatte. Projektet skal gennemføres i forbindelse med arbejdsdagen og løbe over 9-12 uger med tilbud om fodbold fitness tre gange om ugen.

Samarbejdspartnere
Høje-Taastrup Kommune - Taastrup FC - DBU Sjælland