Projekteksempel: Skole- og foreningsliv i Brønderslev

I forlængelse af skolereformen har tre skoler i Brønderslev kommune indgået et partnerskab med fodbolden med henblik på at knytte skoleliv og foreningsliv tættere. Udover at få fysisk-, teknisk- og mentaltræning, gives børnene også en kamplederuddannelse. Alt sammen kompetencer der også kan bruges uden for fodboldbanen.

Baggrund
Hedegårdsskolen, Søndergades Skole og Skolegades Skole i Brønderslev Kommune har i samarbejde med Ungdomsskolen i Brønderslev, Brønderslev IF og DBU Jylland og udarbejdet et fodboldforløb til 7. – 9. klasses elever. Projektet køres i samarbejde med Ungdomsskolen og Brønderslev IF.

Formålet:
Formålet med projektet er at tilbyde fodboldtræning for elever på de 3 skoler. Projektet sigter på at gøre eleverne bedre fodboldspillere, rent teknisk, men også give dem en indsigt i noget af det, der foregår uden for banen. Projektet sigter desuden på at skabe stærke relationer mellem skolerne og Brønderslev IF ved at bruge hinandens ressourcer bedst muligt.  

Projektet går ud på:
De 3 hold træner én gang om ugen i idrætsforeningen, som har sørget for der er instruktører til rådighed. Træningen foregår i niveauopdelte enheder på hvert hold, og har en varighed af 2 timer. Ungdomsskolen aflønner de instruktører, som idrætsforeningen stiller til rådighed. Eleverne sørger selv for at komme fra skolen over til idrætsforeningen. Selve træningen har følgende opbygning:

• Der bliver lagt vægt på 3 elementer i fodboldtræningen:

o Taktisk træning
o Fysisk træning
o Mental træning

• Kamplederkursus er en del af i undervisningen, hvilket resulterer i, at eleverne efterfølgende er i stand til at lede 5- og 8-mandskampe. 

Målgruppen:
Målgruppen er elever i 7 – 9 klasse, som har valgfag.  
Der er blevet oprettet 3 valgfagshold; 1 pigehold og 2 drengehold.

Hvordan blev samarbejdet etableret?:
Brønderslev IF afholdte møder med såvel lederne fra byens 3 skoler, samt med Ungdomsskolen, og det blev besluttet, at Brønderslev skulle tilbyde valgfag i fodbold. 
Brønderslev IF Fodbold afholdte derefter møde med DBU Jylland og Ungdomsskolen, hvorefter samarbejdet mellem Brønderslev IF og DBU Jylland tog sin begyndelse.
Efterfølgende var DBU Jylland behjælpelige med udarbejdelse af introflyer, årsplan, samt en fagbeskrivelse af fodbold som kommunalt valgfag – som har til formål at sikre læringsmålene i undervisningen. Fagbeskrivelsen blev udarbejdet på baggrund af en årsplan, som indeholder de generelle kriterier til fodboldtræning for 7-9 klasses elever.