Fodbold i skolen

DBU og Lokalunionerne ønsker at tage medansvar for et styrke samarbejde mellem kommune, skole og forening, således fodbolden kan være med til at understøtte sundheds – og læringsmæssige aspekter i skolernes dagligdag. 

Derfor ønsker DBU og Lokalunionerne at biddrage til samspillet mellem fodboldklubberne og folkeskolen. Med afsæt i DBU's viden om, hvordan man sikre  udviklende trænings – og kampmiljøer i børnefodbolden, der inddrager alles kompetencer, kan fodbolden bidrage til et aktivt læringsmiljø. Sidst men ikke mindst, er der i øjeblikket gang i flere projekter, der viser hvilken effekt fodbold kan have på indlæring og hvilke positive sundhedsmæssige perspektiver, fodbold har som idrætsgren. 

Med afsæt heri kan DBU og Lokalunionerne med fodbolden som redskab understøtte skolerne i den nye skolereform på følgende område:

  • Emneperioder/fagdage 
  • Enkeltstående begivenheder/events 
  • 45 minutters bevægelse’ samt løft af kvaliteten i fodbold i idrætsfaget generelt 
  • Kompetenceløft/opkvalificering til lærer

Allerede nu har DBU og Lokalunionerne igangsat pilotprojekter lokalt i flere dele af landet, hvor vi i samarbejde med Danmark Idrætsforbund tester aktiviteter til brug for skolerne eksempelvis kompetenceløft/opkvalificering til lærere og et 7 ugers fagmodul indeholdende et teoretisk og praktisk forløb for henholdsvis indskoling, mellemskolen og udskoling.

DBU og Lokalunioner inviterer Jer med til at tænke i partnerskaber, som kan understøtte fodbold, leg, bevægelse og den nye børnefodboldstruktur i skolerne. Med en aktiv indsats for fodbold som en del af den nye skolereform, vil DBU og DBU’s lokalunioner sammen med Jer udvikle tiltag tilpasset lige præcis de muligheder som I ser i Jeres område. 

DBu har oprettet et skolesite med konkrete tilbud, fagplanlægning og øvelser til skoler og klubber. Du finder sitet her

Se projekteksmpler her: