Sundhed

DBU og Lokalunioner har i længere tid målrettet arbejdet på at skabe aktiviteter, der har fokus på at fodbolden kan skabe et sundere idrætsmiljø i de danske fodboldklubber, formidling af sundhedsbudskaber samt rammerne for nye sundhedsaktiviteter.

Arbejdet med at bruge fodbolden til at øge folkesundheden intensiveres over de næste fire år, hvor DBU og Lokalunionerne inviterer Jer med til at tænke i partnerskaber, som kan understøtte Fodbold Fitness og udvikle motionsfodbold for voksne – skabe rammerne for fysisk aktivitet til glæde for nye målgrupper, klubberne og kommunerne.

Fodbold Fitness
Forskningen har siden 2007 understøttet fodboldens position som en meget effektiv og forebyggende motionsform for både mænd og kvinder, både i forhold til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme. Den viden skal nu omsættes til endnu flere aktive på fodboldbanerne og endnu flere sunde borgere.

Fodbold Fitness konceptet er udviklet over de seneste tre år, så det i dag kan tilpasses alle målgrupper og lokale muligheder, som understøttes med konsulenter, materialepakke og aktiviteter. 
Med konceptet vil DBU og DBU’s lokalunioner sammen med Jer udvikle tiltag tilpasset lige præcis de mulig-heder som I ser i Jeres område.  

Vi ser blandt andet muligheder i tilbud for:

• Ikke-foreningsaktive mænd og kvinder, fædre, 60+, mødregrupper etc.
• Borgere med livsstilssygdomme
• Borgere i boligsociale områder
• Tidligere spillere med længerevarende skader
• Kommunens ansatte

Ser din klub eller kommune muligheder i at udvikle motionsfodbold for tilsvarende målgrupper i klubbens lokalområde, kan vi sammen igangsætte aktiviteter som skaber flere sunde borgere i kommunen og udvikler klubben og dens seniorfodbold.

Projekteksempel: Kræftramte mænd i Aarhus Kommune
Projekteksempel: Fodbold for virksomheder i Høje-Taastrup
Projekteksempel: Fodbold Fitness for udsatte sundhedsgrupper i Greve

DBU og DBU’s lokalunioner arbejder allerede tæt sammen med Center for Holdspil og Sundhed, patientforeninger og DIF omkring Fodbold Fitness og ser frem til at også at få Jer som partnere til glæde for motionsfodbolden og folkesundheden.