Sundhed

DBU og Lokalunioner har i længere tid målrettet arbejdet på at skabe aktiviteter, der har fokus på at fodbolden kan skabe et sundere idrætsmiljø i de danske fodboldklubber, formidling af sundhedsbudskaber samt rammerne for nye sundhedsaktiviteter.

Arbejdet med at bruge fodbolden til at øge folkesundheden intensiveres over de næste fem år, hvor DBU og Lokalunionerne inviterer jer med til at tænke i partnerskaber, som kan understøtte Fodbold Fitness og udvikle motionsfodbold for voksne – skabe rammerne for fysisk aktivitet til glæde for nye målgrupper, klubberne og kommunerne.

DBU's sundhedsprojekter kan understøtte kommunale forebyggelses- og træningstilbud samt sikre borgernes fastholdelse af fysisk aktivitet. Ser din klub eller kommune muligheder i at udvikle motionsfodbold for tilsvarende målgrupper i klubbens lokalområde, kan vi sammen igangsætte aktiviteter som skaber flere sunde borgere i kommunen og udvikler klubben og dens seniorfodbold.

Projekteksempel: Fodbold for Hjertet
Projekteksempel: Fodbold Fitness


DBU og DBU’s lokalunioner arbejder allerede tæt sammen med Center for Holdspil og Sundhed, patientforeninger og DIF omkring Fodbold Fitness og ser frem til at også at få Jer som partnere til glæde for motionsfodbolden og folkesundheden.